« Rzym 3:26 List do Rzymian 3:27 Rzym 3:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdzież przeto chłuba: wypchniona jest. Przez który zakon? uczynkówli? Nie, ale przez zakon wiary.
2.WUJEK.1923Gdzież tedy jest chluba twoja? odrzucona jest. Przez któryż zakon? uczynków? Nie, ale przez zakon wiary.
3.RAKOW.NTGdzież tedy chluba? Wyrzucona jest. Przez któryż zakon? uczynkówli? nie; ale przez zakon wiary.
4.GDAŃSKA.1881Gdzież tedy jest chluba? Odrzucona jest. Przez któryż zakon? Czyli uczynków? Nie, ale przez zakon wiary.
5.GDAŃSKA.2017Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary.
6.JACZEWSKIZ czegóż tedy masz się chełpić ty, coś zakon odebrał? Teraz zachowanie zakonu nie daje łaski, którą otrzymuje się przez wiarę.
7.SYMONGdzież jest tedy chełpliwość twoja? Wyrzucona jest! Przez jaki zakon? Uczynków? Nie: ale przez zakon wiary.
8.MARIAWICIGdzież tedy jest przechwalanie się twoje? Wyrzucone jest precz. Przez jaki zakon? Może uczynków? Nie, ale przez zakon wiary.
9.DĄBR.WUL.1973Gdzież jest tedy chełpliwość twoja? Zniweczona jest. Przez jaki Zakon? Uczynków? Nie, ale przez Zakon wiary.
10.DĄBR.GR.1961Gdzież więc chełpliwość (twoja)? Zniweczona jest. Przez jaki Zakon? Uczynków? Nie, ale przez Zakon wiary.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona. Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary.
12.BRYTYJKAGdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary.
13.POZNAŃSKAGdzież więc powód do chełpliwości? - Wykluczony. Jakim prawem? Prawem domagającym się uczynków? - Nie! Prawem wiary.
14.WARSZ.PRASKAGdzież więc powód do przechwalania się? Został usunięty! Dzięki jakiemu prawu? Czy wskutek prawa uczynków? Nie! Przez prawo wiary.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdzie więc, to nasze przechwalanie się? Zostało wykluczone. Przez które Prawo? Uczynków? Nie, ale przez Prawo Wiary.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdzie zatem powód do chluby? Wykluczony! Przez które prawo? Uczynków? Nie! Przez prawo wiary.
17.TOR.PRZ.2023Gdzie więc jest chluba? Została wykluczona. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, ale przez prawo wiary.