« Rzym 3:2 List do Rzymian 3:3 Rzym 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo co (na tem) iż niektórzy nie uwierzyli? Aza ich nie wiara wiarę Bożą wyniszczy? Niech (to) nie będzie.
2.WUJEK.1923Bo cóż, jeźli niektórzy nie uwierzyli? Azaż niedowiarstwo ich w niwecz obróci wiarę Bożą?
3.RAKOW.NTBo cóż na tym, jeśli nie uwierzyli niektórzy? azaż niedowiarstwo ich wiarę Bożą niszczy?
4.GDAŃSKA.1881Bo cóż na tem, jeźli niektórzy nie uwierzyli? Azaż niedowiarstwo ich niszczy wiarę Bożą?
5.GDAŃSKA.2017Cóż bowiem, jeśli niektórzy nie uwierzyli? Czyż ich niewiara zniweczy wiarę Boga?
6.JACZEWSKIBo, że niektórzy z nich stali się niedowiarkami, - to czyż to niedowiarstwo ich wiarę w Boga unicestwiło?
7.SYMONBo i cóż z tego, że niektórzy z nich nie uwierzyli? Azali niedowiarstwo ich miało w niwecz obrócić wierność Boga?
8.MARIAWICIBo i cóż, że niektórzy z nich nie uwierzyli? Izali ich niedowiarstwo wiarę Bożą zniszczyło?
9.DĄBR.WUL.1973Cóż z tego bowiem, że niektórzy z nich nie uwierzyli? Czyż niedowiarstwo ich ma obrócić wniwecz wierność Bożą? Żadną miarą!
10.DĄBR.GR.1961Cóż z tego bowiem, że niektórzy z nich nie uwierzyli? Czyż niedowiarstwo ich ma obrócić wniwecz wierność Bożą? Żadną miarą!
11.TYSIĄCL.WYD5Bo i cóż? Jeśli niektórzy stali się niewierni, to czyż ich niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga?
12.BRYTYJKABo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą?
13.POZNAŃSKACóż z tego, jeżeli niektórzy z nich nie przyjęli wiary? Czyż nie wiara ich przekreśliła wierność Bożą?
14.WARSZ.PRASKACóż z tego, że niektórzy z nich nie uwierzyli? Czyż ich niewierność będzie w stanie zniweczyć wierność Boga?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jakże to? Dlaczego? Przecież niektórzy stali się niewierni? Czy ich niewierność obróci w niwecz zapewnienie Boga?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo co z tego, że niektórzy nie dochowali wiary? Czy ich niewierność zniweczy wierność Boga?
17.TOR.PRZ.2023Cóż bowiem, jeżeli niektórzy nie uwierzyli? Czy ich niewiara zniszczy wierność Boga?