« Rzym 3:5 List do Rzymian 3:6 Rzym 3:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niech nie będzie; inaczej, a jako osądzi Bóg świat?
2.WUJEK.1923Nie daj tego, Boże! bo inaczéj jakóż Bóg sądzić będzie ten świat?
3.RAKOW.NTNiech to nie będzie! Inaczej jakoż będzie Bóg sądził świat?
4.GDAŃSKA.1881Nie daj tego Boże! albowiem jakożby Bóg sądził świat?
5.GDAŃSKA.2017Nie daj Boże! Jak wtedy Bóg mógłby sądzić świat?
6.JACZEWSKIBynajmniej, tak nie jest: bo jakżeby Bóg mógł być Bogiem, gdyby był niesprawiedliwym?
7.SYMONPrzenigdy! Bo inaczej jakożby Bóg sądził ten świat?
8.MARIAWICIUchowaj Boże. Bo jeśliby tak było, to jakoż Bóg będzie sądził ten świat?
9.DĄBR.WUL.1973Żadną miarą! Bo inaczej jakże Bóg ten świat sądzić będzie?
10.DĄBR.GR.1961Żadną miarą! Bo inaczej, jakże Bóg ten świat sądzić będzie?
11.TYSIĄCL.WYD5Żadną miarą! Bo w takim razie jakże Bóg sądzić będzie ten świat?
12.BRYTYJKAZ pewnością nie! Bo jak Bóg ma sądzić ten świat?
13.POZNAŃSKANa pewno nie! W jaki sposób Bóg sądzić będzie świat?
14.WARSZ.PRASKAAleż nigdy! W przeciwnym razie jakże mógłby Bóg sądzić świat?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie może być; bo jak Bóg osądzi świat?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW żadnym razie! Przecież w jakiś sposób Bóg musi osądzić świat.
17.TOR.PRZ.2023Z pewnością nie; bo jak Bóg osądzi świat?