« Rzym 3:6 List do Rzymian 3:7 Rzym 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jeśli prawda Boża w mojem kłamstwie obfitowała ku sławie jego, co jeszcze i ja jako grzeszny sądzon bywa?
2.WUJEK.1923Albowiem jeźli prawda Boża przez moje kłamstwo obfitowała ku chwale jego, czemuż jeszcze i ja bywam osądzon jako grzeszny?
3.RAKOW.NTBo jeśli prawda Boża w moim kłamstwie obfitowała ku chwale jego, cóż jeszcze i ja jako grzesznik bywam osądzon?
4.GDAŃSKA.1881Bo jeźli prawda Boża przez moje kłamstwo obfitowała ku chwale jego, czemuż jeszcze i ja bywam sądzony jako grzesznik?
5.GDAŃSKA.2017Jeśli bowiem prawda Boża przez moje kłamstwo obfitowała ku jego chwale, czemuż jeszcze i ja jestem sądzony jako grzesznik?
6.JACZEWSKIAle znów może ktoś powiedzieć: Skoro z mego grzechu Bóg odnosi chwałę: - to dla czego za on grzech mój ja mam być karany?
7.SYMONBo jeśli prawda Boża przez moje kłamstwo jaśniejszą się okazuje ku jego chwale, to pocóż mam być jeszcze sądzony jako grzesznik?
8.MARIAWICIAlbowiem jeśli prawda Boża przez moje kłamstwo jeszcze bardziej zajaśniała ku chwale Jego, to dlaczego ja jeszcze mam być sądzony jako grzesznik?
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli bowiem prawda Boża przez moje kłamstwo tym więcej się uwydatnia ku chwale Jego, po cóż tedy mam być sądzony jako grzesznik?
10.DĄBR.GR.1961Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym więcej się uwydatnia ku chwale jego, po cóż tedy mam być sądzony jako grzesznik?
11.TYSIĄCL.WYD5Ale jeżeli przez moje kłamstwo prawda Boża tym więcej się uwydatnia ku Jego chwale, to jakim prawem jeszcze i ja mam być sądzony jako grzesznik?
12.BRYTYJKAJeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały jego, to dlaczego jeszcze i ja miałbym być sądzony jako grzesznik?
13.POZNAŃSKAJeśli bowiem prawdomówność Boga dzięki memu kłamstwu powiększyła Jego chwałę, to dlaczego jeszcze ja mam być uważany za grzesznika?
14.WARSZ.PRASKAWobec tego, jeśli prawdomówność Boga wskutek mojego kłamstwa tym bardziej się uwydatnia ku Jego chwale, to dlaczego ja mam jeszcze być sądzony jak zwykły grzesznik?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jeśli przez moje kłamstwo prawda Boga zaobfitowała ku Jego chwale dlaczego jeszcze ja, jako błądzący, jestem sądzony?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli przez moje kłamstwo prawda Boża jest tym bardziej wyraźna i uwydatnia chwałę Boga, to dlaczego na dodatek miałbym być sądzony jako grzesznik?
17.TOR.PRZ.Jeśli bowiem przez moje kłamstwo prawda Boża bardziej obfitowała ku Jego chwale, dlaczego więc ja jeszcze jestem sądzony jako grzesznik?