« Rzym 4:10 List do Rzymian 4:11 Rzym 4:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I znamię wziął obrzezania, pieczęć sprawiedliwości (któa z) wiary (co) wnapłetku, na to że miał być ojcem wszech wierzących, przez napłetek, i na policzenie i tym sprawiedliwości.
2.WUJEK.1923I wziął znak obrzezania, pieczęć sprawiedliwości wiary, która jest w odrzezku, aby był ojcem wszystkich wierzących przez odrzezek, aby i onym poczytano było ku sprawiedliwości,
3.RAKOW.NTI znak wziął obrzeski pieczęć sprawiedliwości wiary onej, która była w nieobrzesce; ku temu, aby był on Ojcem wszytkich wierzących przez nieobrzeskę; ku temu aby poczytana była i onym sprawiedliwość;
4.GDAŃSKA.1881I przyjął znak obrzezki za pieczęć sprawiedliwości onej wiary, która była w nieobrzezce, na to, aby był ojcem wszystkich wierzących w nieobrzezce, aby i onym przyczytana była sprawiedliwość;
5.GDAŃSKA.2017I przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, którą miał przed obrzezaniem, po to, aby był ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących, aby im też poczytana była sprawiedliwość;
6.JACZEWSKIW jakimże celu został obrzezany? Został obrzezany na znak usprawiedliwienia przez wiarę, którą miał jeszcze przed obrzezaniem, aby był ojcem wiernych, którychby wiara również usprawiedliwiła,
7.SYMONNie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości z wiary, którą miał przed obrzezaniem: aby był ojcem wszystkich wierzących, chociażby i nieobrzezanych, aby i im też wiara poczytana była ku sprawiedliwości:
8.MARIAWICIBo i znamię obrzezania otrzymał on tylko jako pieczęć tej sprawiedliwości, którą już nabył przez wiarę, będąc jeszcze nieobrzezanym; a to dlatego, aby był ojcem wszystkich wierzących w nieobrzezaniu, żeby i im była poczytana ich wiara ku sprawiedliwości,
9.DĄBR.WUL.1973I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości z wiary, którą miał przed obrzezaniem: aby był ojcem wszystkich wierzących, nawet nieobrzezanych, i aby im to było poczytane ku sprawiedliwości.
10.DĄBR.GR.1961I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości z wiary, którą miał przed obrzezaniem i stał się ojcem wszystkich wierzących nawet nieobrzezanych, aby (również) im było to poczytane ku sprawiedliwości.
11.TYSIĄCL.WYD5I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia osiągniętego dzięki wierze, którą miał wtedy, gdy jeszcze nie był obrzezany. I tak stał się ojcem wszystkich tych, którzy nie mając obrzezania, wierzą, by również im poczytano to za tytuł do usprawiedliwienia,
12.BRYTYJKAI otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość,
13.POZNAŃSKAObrzezanie otrzymał potem jako znak - pieczęć stwierdzającą usprawiedliwienie dzięki wierze, którą wyznawał jeszcze przed obrzezaniem. I tak stał się ojcem wszystkich wierzących - nie obrzezanych, by w ten sposób doznali usprawiedliwienia,
14.WARSZ.PRASKAOtrzymał on znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia przez wiarę, którą posiadał jeszcze przed obrzezaniem. W ten sposób stał się ojcem wszystkich nie obrzezanych, którzy jednak wierzą, aby im to było poczytane ku usprawiedliwieniu,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I otrzymał dany przez Boga znak obrzezania pieczęć sprawiedliwości z owej wiary, tej w nieobrzezaniu, aby stał się on ojcem wszystkich wierzących pośród nieobrzezanych, aż do zaliczeniu i im sprawiedliwości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZnak obrzezania otrzymał jako pieczęć usprawiedliwiającej wiary - tej wiary, którą miał przed obrzezaniem. W ten sposób stał się on ojcem wszystkich wierzących: nieobrzezanych, aby im również wiarę uznano za sprawiedliwość,
17.TOR.PRZ.I przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości tej wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby on był ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych, aby i im to zostało policzone za sprawiedliwość,