« Rzym 4:11 List do Rzymian 4:12 Rzym 4:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ojcem obrzezania, którzy nie z obrzezania tylko ale i naśladującym śladu wiary (onej co) wnapłetku ojca naszego Abrahama.
2.WUJEK.1923A żeby był ojcem obrzezania nie tylko tym, którzy są z obrzezania, ale i tym, którzy chodzą stopami wiary, która jest w odrzezku ojca naszego Abrahama.
3.RAKOW.NTI ojcem obrzeski, nie onym którzy są z obrzeski tylko, ale też chodzącym stopami onej, która była w nieobrzesce, wiary Ojca naszego Abrahama.
4.GDAŃSKA.1881I aby był ojcem obrzezki, nie tylko tych, którzy są z obrzezki, ale też i tych, którzy chodzą stopami wiary ojca naszego Abrahama, która była w nieobrzezce.
5.GDAŃSKA.2017I aby był ojcem obrzezania, nie tylko tych, którzy są obrzezani, ale też tych, którzy chodzą śladami wiary naszego ojca Abrahama, którą miał przed obrzezaniem.
6.JACZEWSKIi aby był ojcem obrzezanych, lecz nie dla tego, że są obrzezani, ale dla tego, że taką mają wiarę, jaką miał nieobrzezany ojciec nasz Abraham.
7.SYMONi aby był ojcem obrzezanych, tych mianowicie, którzy nietylko są obrzezani, ale wstępują też w ślady wiary ojca naszego Abrahama, którą miał on, nie będąc jeszcze obrzezanym.
8.MARIAWICI– także też, aby był ojcem obrzezania nietylko tym, którzy są z obrzezania, ale i tym, którzy są naśladowcami wiary ojca naszego Abrahama, którą miał on w nieobrzezaniu.
9.DĄBR.WUL.1973I żeby był ojcem obrzezanych, tych mianowicie, którzy nie tylko są obrzezani, ale i wstępują w ślady wiary ojca naszego, Abrahama, którą miał nie będąc jeszcze obrzezanym.
10.DĄBR.GR.1961I żeby był ojcem obrzezanych, tych mianowicie, którzy nie tylko są obrzezani, ale i wstępują w ślady wiary ojca naszego, Abrahama, którą miał nie będąc jeszcze obrzezanym.
11.TYSIĄCL.WYD5a także ojcem tych obrzezanych, którzy nie tylko na obrzezaniu się opierają, ale nadto kroczą śladami tej wiary, jaką ojciec nasz, Abraham, miał przed obrzezaniem.
12.BRYTYJKAI aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem.
13.POZNAŃSKAa także obrzezanych. Nie tylko więc obrzezanych, lecz i naśladujących wiarę ojca naszego, Abrahama, gdy nie był jeszcze obrzezany.
14.WARSZ.PRASKAa także ojcem obrzezanych, którzy jednak nie w samym obrzezaniu pokładają nadzieję, lecz kroczą drogami wiary ojca naszego Abrahama z tego czasu, kiedy jeszcze nie był obrzezany.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale też ojcem obrzezanych, nie tylko z powodu obrzezania; ale tych, co posuwają się śladami wiary naszego ojca Abrahama, tej w nieobrzezaniu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi obrzezanych, tych jednak, którzy, obok obrzezania, wstępują również na drogę wiary naszego ojca Abrahama - wiary, którą miał jeszcze przed obrzezaniem.
17.TOR.PRZ.2023I także ojcem obrzezanych, nie tylko dla tych, którzy są obrzezani, ale i dla tych, którzy idą śladami wiary ojca naszego Abrahama, którą miał przed obrzezaniem.