« Rzym 4:12 List do Rzymian 4:13 Rzym 4:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie przez zakon obietnica Abrahamowi, albo nasieniu jego, że miał być dziedzicem świata, ale przez sprawiedliwość wiary.
2.WUJEK.1923Albowiem nie przez zakon obietnica Abrahamowi, albo nasieniu jego, aby był dziedzicem świata; ale przez sprawiedliwość wiary.
3.RAKOW.NTAbowiem nie przez zakon obietnica się sstała Abrahamowi, abo nasieniu jego, aby on dziedzicem był świata, ale przez sprawiedliwość wiary.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nie przez zakon się stała obietnica Abrahamowi albo nasieniu jego, aby był dziedzicem świata, ale przez sprawiedliwość wiary.
5.GDAŃSKA.2017Obietnica bowiem, że ma być dziedzicem świata, nie została dana Abrahamowi czy jego potomstwu przez prawo, ale przez sprawiedliwość wiary.
6.JACZEWSKINie z powodu zakonu daną została Abrahamowi objetnica i potomstwu jego, że będzie dziedzicem świata, lecz z powodu usprawiedliwienia, którego dostąpił przez wiarę.
7.SYMONObietnica bowiem dana Abrahamowi, czyli potomstwu jego, że zostanie dziedzicem świata, przywiązana była nie do Zakonu, ale do sprawiedliwości z wiary.
8.MARIAWICIAlbowiem nie przez Zakon daną została obietnica Abrahamowi albo nasieniu jego, aby był dziedzicem świata, – ale przez sprawiedliwość wiary.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem nie przez Zakon dana była obietnica Abrahamowi i potomstwu jego, że stanie się dziedzicem świata, ale przez sprawiedliwość wiary.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem nie przez Zakon dana była obietnica Abrahamowi i potomstwu jego, że stanie się dziedzicem świata, ale przez sprawiedliwość wiary.
11.TYSIĄCL.WYD5Albowiem nie od [wypełniania] Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od sprawiedliwości [uzyskanej przez] wiarę.
12.BRYTYJKAAlbowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary.
13.POZNAŃSKAAbraham - jak i potomstwo jego - nie dzięki Prawu otrzymał obietnicę, że świat stanie się jego własnością, lecz dzięki usprawiedliwieniu wynikającemu z wiary.
14.WARSZ.PRASKAObietnica dana Abrahamowi i potomstwu jego, że będzie dziedzicem świata, nie została uzależniona od Prawa, lecz od usprawiedliwienia przez wiarę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo Abrahamowi, czy też jego potomstwu, nie przez Prawo została dana obietnica, że jest on dziedzicem porządku ale przez sprawiedliwość wiary.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZauważmy, że to nie za pośrednictwem Prawa Abraham wraz z potomstwem otrzymał obietnicę, że będzie dziedzicem świata. Stało się to za pośrednictwem usprawiedliwiającej wiary.
17.TOR.PRZ.Bowiem nie przez prawo została dana obietnica Abrahamowi i jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, ale przez sprawiedliwość z wiary.