« Rzym 4:13 List do Rzymian 4:14 Rzym 4:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jeśli z zakonu dziedzicy, (to) sprożniła się wiara, i wyniszczyła się obietnica.
2.WUJEK.1923Bo jeźli którzy z zakonu dziedzicmi są, próżna została wiara, i w niwecz się obróciła obietnica.
3.RAKOW.NTBo jeśli oni którzy są z zakonu dziedzicmi są, tedyć próżna została wiara, i zniszczała obietnica;
4.GDAŃSKA.1881Bo jeźli ci, którzy są z zakonu, dziedzicami są, tedyć zniszczała wiara i wniwecz się obróciła obietnica.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli bowiem dziedzicami ci, którzy z prawa, to wiara stała się daremna i obietnica obróciła się wniwecz.
6.JACZEWSKIBo gdyby obietnica ta tyczyła się tylko tych, którzy są pod zakonem; - to i ta wiara, która usprawiedliwiła Abrahama i objetnica mu dana, nie miałyby znaczenia.
7.SYMONBo jeżeli dziedzicami są tylko ci, którzy mają zakon, tedy próżną staje się wiara, upada obietnica.
8.MARIAWICIBo jeśliby tylko ci byli dziedzicami, którzy są z Zakonu, to zniszczoną byłaby wiara i zgładzoną obietnica.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli bowiem ci są dziedzicami, którzy są z Zakonu, daremna jest wiara, wniwecz obróciła się obietnica.
10.DĄBR.GR.1961Jeżeli bowiem ci są dziedzicami, którzy są z Zakonu, daremna jest wiara, wniwecz obróciła się obietnica.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli bowiem dziedzicami stają się ci, którzy się opierają na Prawie, to wiara straciła znaczenie, a obietnica pozostała bez skutku.
12.BRYTYJKABo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, tedy wiara jest daremna i obietnica wniwecz się obróciła;
13.POZNAŃSKAJeśli właścicielami stają się ci, którzy podlegają Prawu, wówczas daremna jest wiara i nieskuteczna obietnica.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli bowiem dziedzictwo otrzymują ci, którzy opierają się na Prawie, to wiara nie posiada już znaczenia i obietnica przestaje istnieć.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż jeśli dziedzice są z Prawa zostaje zniweczona wiara oraz unieważniona obietnica.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli dziedzicami są ci, którzy trzymają się Prawa, to wiara traci znaczenie, a obietnica swą treść.
17.TOR.PRZ.Bo jeśli ci, którzy są z prawa, są dziedzicami, wtedy wiara stała się bez znaczenia, a obietnica stała się bezużyteczna;