« Rzym 8:10 List do Rzymian 8:11 Rzym 8:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeśli duch onego co wskrzesił Jesusa zmartwych mieszka w was, (ten) co wskrzesił Christusa zmartwych, żywe uczyni i wasze śmiertelne ciała, prze mieszkającego jego ducha w was.
2.WUJEK.1923A jeźli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, w was mieszka, który wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych, ożywi i ciała wasze śmiertelne dla Ducha jego w was mieszkającego.
3.RAKOW.NTA jeśli duch onego który wzbudził Jezusa z martwych mieszka w was, on który wzbudził Christusa z martwych, żywe uczyni i śmiertelne ciała wasze, dla onego ducha swojego który w was mieszka.
4.GDAŃSKA.1881A jeźli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, ten który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i śmiertelne ciała wasze przez Ducha swego, który w was mieszka.
5.GDAŃSKA.2017A jeśli Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który w was mieszka.
6.JACZEWSKIJeżeli Ducha Bożego, który Jezusa wzbudził z martwych, macie w sobie; to Bóg, wskrzesiciel Jezusa Chrystusa, wskrzesi i ciała wasze dla tego, że Duch jego mieszka w was.
7.SYMONA jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to ten, który wzbudził z martwych Jezusa Chrystusa, ożywi i wasze ciała śmiertelne dla Ducha swego, który w was mieszka.
8.DĄBR.WUL.1973A jeśli duch tego, który wzbudził z martwych Jezusa, przebywa w was, ten, który z martwych wzbudził Jezusa, ożywi i wasze śmiertelne ciała duchem swym w was przebywającym.
9.DĄBR.GR.1961A jeśli duch tego, który wzbudził z martwych Jezusa, przebywa w was, ten, który z martwych wzbudził Chrystusa, ożywi wasze śmiertelne ciała duchem swym w was przebywającym.
10.TYSIĄCL.WYD5A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa <Jezusa> z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.
11.BRYTYJKAA jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.
12.POZNAŃSKAA jeśli mieszka w was Duch Tego, który dokonał zmartwychwstania Jezusa, to Ten sam, który dokonał zmartwychwstania Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała dzięki swemu Duchowi, który zamieszkuje w was.
13.WARSZ.PRASKAA jeśli mieszka w was Duch Tego, który z martwych wskrzesił Jezusa, to i wasze śmiertelne ciała znów będą ożywione dzięki temu, że Duch Jego mieszka w was.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc jeśli mieszka w was Duch, który wzbudził Jezusa z martwych, to poprzez mieszkającego w was Jego Ducha przywróci też do życia wasze, poddane śmierci ciała.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli zaś mieszka w was Duch Tego, który wzbudził Jezusa z martwych, to Ten, który przywrócił do życia Jezusa Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który mieszka w was.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jeśli natomiast Duch Tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to Ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i śmiertelne ciała wasze przez swojego Ducha, który w was mieszka.