« Rzym 8:11 List do Rzymian 8:12 Rzym 8:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego przeto bracia, dłużniśmy nie ciału, żeby wedle ciała żyć.
2.WUJEK.1923A tak, bracia! powinni jesteśmy nie ciału, abyśmy podług ciała żyli.
3.RAKOW.NTTakże tedy, bracia, powinni jesteśmy nie ciału, abyśmy wedle ciała żyli.
4.GDAŃSKA.1881A tak, bracia! dłużnikami jesteśmy nie ciału, abyśmy według ciała żyli.
5.GDAŃSKA.2017Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała.
6.JACZEWSKIBracia, my nic ciału dłużni nie jesteśmy: nie potrzebujemy mu się przeto wypłacać.
7.SYMONA tak, bracia, nie ciału powinni jesteśmy, abyśmy podług ciała żyli.
8.DĄBR.WUL.1973Tak więc, bracia, nie ciała dłużnikami jesteśmy, abyśmy według ciała żyć mieli.
9.DĄBR.GR.1961Tak więc, bracia, nie ciała dłużnikami jesteśmy, abyśmy według ciała żyć mieli.
10.TYSIĄCL.WYD5Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała.
11.BRYTYJKATak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała.
12.POZNAŃSKATak więc, bracia, nie powinniśmy żyć dla ciała, ulegając jego pragnieniom.
13.WARSZ.PRASKATak więc, bracia, nie jesteśmy dłużnikami ciała, żebyśmy musieli żyć według ciała.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem, bracia, nie jesteśmy dłużnikami ciała wewnętrznego, aby żyć według cielesnej natury;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTak więc, bracia, już nie jesteśmy dłużnikami ciała, aby żyć według ciała.
16.TOR.NOWE.PRZ.A tak, bracia, nie jesteśmy dłużnikami ciała, abyśmy żyli według ciała.