« 1Kor 12:30 1 List do Koryntian 12:31 1Kor 13:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(13:1) A Żądacie darów sposobniejszych? więc wam jeszcze znaczniejszą drogę ukażę.
2.WUJEK.1923Pragnijcie lepszych darów. A jeszcze zacniejszą drogę wam ukazuję.
3.RAKOW.NTGorliwież żądajcie darów lepszych. A jeszcze nader zacną drogę wam okazuję.
4.GDAŃSKA.1881Starajcie się usilnie o lepsze dary; a ja wam jeszcze zacniejszą drogę ukażę.
5.GDAŃSKA.2017Starajcie się usilnie o lepsze dary; a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.
6.JACZEWSKIWszyscy obowiązki swoje spełniajcie, a o lepsze dary ubiegajcie się. Ja zacniejszą wam jeszcze drogę do doskonałości pokażę.
7.SYMONA pożądajcie darów, które lepsze są. Ja zaś ukażę wam drogę jeszcze doskonalszą.
8.DĄBR.WUL.1973Ale wy ubiegajcie się o lepsze dary. Ja zaś wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą.
9.DĄBR.GR.1961Ale wy ubiegajcie się o wyższe dary. Ja zaś wskażę wam drogę najdoskonalszą ze wszystkich.
10.TYSIĄCL.WYD5Lecz wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.
11.BRYTYJKAStarajcie się tedy usilnie o większe dary łaski; a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.
12.POZNAŃSKAStarajcie się gorliwie o większe dary Boże; ja wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą.
13.WARSZ.PRASKALecz wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale gorliwie się ubiegajcie o jeszcze znaczniejsze dary łaski. Nadto pokazuję wam drogę do doskonałości.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOczywiście gorąco pragnijcie większych darów łaski. Ja wam nawet wskażę drogę najwspanialszą.
16.TOR.NOWE.PRZ.Starajcie się usilnie o znaczniejsze dary; a ja wam lepszą ukazuję drogę.