« 1Kor 14:1 1 List do Koryntian 14:2 1Kor 14:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo kto językami mówi, nie ludziom mówi, ale Bogu. Bo nikt niesłyszy, ale duchem mówi tajemnice.
2.WUJEK.1923Albowiem kto mówi językiem, nie ludziom mówi, ale Bogu; bo żaden nie słucha; lecz duchem mówi tajemnice.
3.RAKOW.NTAbowiem kto mówi językiem obcym, nie ludziam mówi, ale Bogu. Bo żaden nie słucha, lecz duchem mówi tajemnice.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem kto mówi językiem obcym, nie ludziom mówi, ale Bogu; bo żaden nie słucha, lecz on duchem mówi tajemnice.
5.GDAŃSKA.2017Ten bowiem, kto mówi obcym językiem, nie mówi ludziom, ale Bogu, bo nikt go nie rozumie. On zaś w duchu mówi tajemnice.
6.JACZEWSKIKto mówi obcym językiem, ten tylko modlić się może ale nauczać nikogo nie zdoła, nikt go bowiem nie zrozumie. Sam on przecież pod natchnieniem Ducha świętego tajemnice wiary poznaje.
7.SYMONBo kto mówi językami, nie mówi do ludzi, lecz do Boga, bo go nikt nie rozumie. Natchniony, wygłasza on rzeczy tajemne.
8.MARIAWICIAlbowiem kto mówi (obcym) językiem, nie ludziom mówi, ale Bogu: bo nikt go nie rozumie, ale sam Duch mówi tajemnice.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem kto mówi językiem, nie ludziom mówi, ale Bogu. Nikt go bowiem nie pojmuje, a on mocą Ducha rzeczy tajemne wygłasza.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem kto mówi językiem, nie ludziom mówi, ale Bogu. Nikt go bowiem nie pojmuje, a on mocą Ducha rzeczy tajemne wygłasza.
11.TYSIĄCL.WYD5Ten bowiem, kto mówi językami, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem Ducha mówi rzeczy tajemne.
12.BRYTYJKABo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga; nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy Ducha rzeczy tajemne wygłasza.
13.POZNAŃSKATen bowiem, kto modli się obcymi językami, nie mówi do ludzi, lecz do Boga. Nikt go nie rozumie, a on pod wpływem Ducha (Świętego) wypowiada tajemnicze rzeczy.
14.WARSZ.PRASKATen bowiem, kto mówi językami, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem Ducha mówi rzeczy tajemne.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż kto mówi językiem, nie mówi ludziom, lecz Bogu; nikt bowiem nie pojmuje, a on Duchem mówi tajemnice.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo kto mówi nieznanym językiem, zwraca się nie do ludzi, lecz do Boga. Nikt go nie rozumie, a on pod wpływem Ducha wypowiada rzeczy, które pozostają tajemnicą.
17.TOR.PRZ.Albowiem kto mówi innym językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu; nikt go bowiem nie słucha, a on w duchu mówi tajemnice.