« 1Kor 2:9 1 List do Koryntian 2:10 1Kor 2:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nam Bóg odkrył przez ducha swego, bo duch wszego się dowiaduje, i głębokości Bożych.
2.WUJEK.1923Lecz nam Bóg objawił przez Ducha swojego; albowiem Duch wszystko wypatruje, i głębokości Boże.
3.RAKOW.NTA nam Bóg objawił przez ducha swojego. Duch bowiem wszytkich rzeczy się bada, i onych głębokości Bożych.
4.GDAŃSKA.1881Ale nam to Bóg objawił przez Ducha swojego; albowiem duch wszystkiego się bada, i głębokości Bożych.
5.GDAŃSKA.2017Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga.
6.JACZEWSKINam zaś Bóg tę mądrość objawił przez Ducha swego, a Duch ten nie myli się, bo on zna tajemnice Boże.
7.SYMONto nam Bóg objawił przez Ducha swojego: bo Duch bada wszystko, nawet i głębokości Boże:
8.MARIAWICIAle nam Bóg objawił to przez Ducha Swojego. Albowiem Duch wszystko przenika, nawet głębokości Boże.
9.DĄBR.WUL.1973To nam Bóg objawił przez Ducha swojego, Duch bowiem wszystko przenika, nawet głębokości Boże.
10.DĄBR.GR.1961A nam Bóg to objawił przez Ducha swojego. Duch bowiem wszystko przenika, nawet głębokości Boże.
11.TYSIĄCL.WYD5Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.
12.BRYTYJKAAlbowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże.
13.POZNAŃSKANam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch bowiem wszystko przenika, nawet głębię samego Boga.
14.WARSZ.PRASKANam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bóg nam to objawił przez swojego Ducha; bo Duch bada wszystko, także głębie Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNam zaś objawił to Bóg przez Ducha, bo Duch przenika wszystko - nawet głębie Boga.
17.TOR.PRZ.Nam natomiast objawił to Bóg przez swojego Ducha; Duch bowiem bada wszystko i głębokości Boga.