« 1Kor 2:10 1 List do Koryntian 2:11 1Kor 2:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo a kto z ludzi wie co wczłowieku, tylko duch człowieczy, który wniem? Także i Bożych (spraw) nikt nie wie, tylko duch Boży.
2.WUJEK.1923Bo któż z ludzi wie, co jest człowieczego, jedno duch człowieczy, który w nim jest? Także téż, co jest Bożego, nikt nie wie, jedno Duch Boży.
3.RAKOW.NTBo któż wie z ludzi te rzeczy które są człowiecze, jedno duch człowieczy który w nim jest? także i onych rzeczy które są Boże, nikt nie wie jedno duch Boży.
4.GDAŃSKA.1881Bo któż z ludzi wie, co jest w człowieku, tylko duch człowieczy, który w nim jest? Także też i tego, co jest w Bogu, nikt nie wie, tylko Duch Boży.
5.GDAŃSKA.2017Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna, oprócz Ducha Bożego.
6.JACZEWSKIJako natury ludzkiej nie zna żadne ciało ludzkie, ale zna ją sama tylko dusza, która jest w człowieku; tak i natury Bożej nikt nie zna, - jedno sam tylko Duch Boży.
7.SYMONBo któż z ludzi wie, co jest w człowieku, krom ducha człowieczego, który w nim jest? Tak i tego, co Boże, nikt nie wie, jedno Duch Boży.
8.MARIAWICIBo któż z ludzi wie, co jest w człowieku, jedno duch człowieczy, który jest w nim? Tak też i tego, co jest Boskie, nikt nie wie, jedno Duch Boży.
9.DĄBR.WUL.1973Któż bowiem z ludzi wie, co jest w człowieku, prócz ducha człowieczego, który w nim jest? Tak i tego, co jest Boże, nikt nie zna, jeno Duch Boży.
10.DĄBR.GR.1961Któż bowiem z ludzi wie, co jest w człowieku, prócz ducha człowieczego, który w nim jest? Tak i tego, co jest Boże, nikt nie zna, tylko Duch Boży.
11.TYSIĄCL.WYD5Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży.
12.BRYTYJKABo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży.
13.POZNAŃSKAKto spośród ludzi wie, co jest w człowieku, jeśli nie duch człowieka, który w nim jest: Podobnie i tego, co w Bogu jest, nikt nie zna, oprócz Ducha Bożego.
14.WARSZ.PRASKAKto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo któż z ludzi zna te człowieka, jeśli nie duch człowieka, co w nim jest? Także tych Boga nikt nie poznał, tylko Duch Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto z ludzi wie tyle o człowieku, co duch ludzki, który mieszka w jego wnętrzu? Podobnie głębi Bożych nikt nie poznał w taki sposób, jak Duch Boży.
17.TOR.PRZ.2023Bo któż z ludzi zna to, co ludzkie, jak tylko duch ludzki w nim? Tak i to, co z Boga, nikt nie zna, jak tylko Duch Boga.