« 1Kor 2:12 1 List do Koryntian 2:13 1Kor 2:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I co mówimy, nie wnauczonych człowieczej mądrości mowach, ale wnauczonych (od) ducha świętego; duchownym duchowne przyrównywając.
2.WUJEK.1923Co też opowiadamy, nie przez uczone słowa ludzkiéj mądrości, ale przez naukę Ducha duchownym duchowne rzeczy przystósując.
3.RAKOW.NTCo też mówimy, nie w wyuczonych ludzkiej mądrości mowach, ale w wyuczonych od ducha świętego, duchownym duchowne przystosując.
4.GDAŃSKA.1881O których też mówimy, nie temi słowy, których ludzka mądrość naucza, ale których Duch Święty naucza, do duchownych rzeczy duchowne stosując.
5.GDAŃSKA.2017A o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe.
6.JACZEWSKIa cośmy otrzymali, to i opowiadamy, a opowiadamy nie uczonemi słowy mądrości ludzkiej, lecz opowiadamy wedle natchnienia Ducha świętego: tym, którzy duchem żyją, duchowne rzeczy przedstawiamy.
7.SYMONCo też opowiadamy nie w słowach, których uczy mądrość ludzka, lecz w słowach, których uczy Duch, do prawd Ducha mowę Ducha dostosowując.
8.MARIAWICICo też opowiadamy nie przez uczone słowa ludzkiej mądrości, ale przez naukę Ducha, duchowne rzeczy z duchownemi porównywając.
9.DĄBR.WUL.1973Głosimy też to nie przez uczone słowa ludzkiej mądrości, ale przez naukę Ducha, do rzeczy duchowych duchową miarę stosując.
10.DĄBR.GR.1961Głosimy to też nie słowami, których uczy mądrość ludzka, ale takimi, których uczy Duch, do rzeczy duchowych duchową miarę stosując.
11.TYSIĄCL.WYD5A głosimy to nie za pomocą wyszukanych słów ludzkiej mądrości, lecz korzystamy z pouczeń Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha.
12.BRYTYJKAGłosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę.
13.POZNAŃSKANie głosimy tego słowami wypływającymi z ludzkiej mądrości, lecz słowami, których uczy Duch. Objaśniamy sprawy duchowe ludziom, którzy poddają się działaniu Ducha.
14.WARSZ.PRASKAA głosimy to nie za pomocą wyszukanych słów ludzkiej mądrości, lecz korzystamy z pouczeń Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.o których też mówimy nie w wyuczonych słowach ludzkiej mądrości ale w nauczonych przez Ducha Świętego, porównując duchowe do duchowych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITO tym też mówimy nie w słowach dyktowanych mądrością ludzką, lecz w słowach, których naucza Duch, wyjaśniając ludziom duchowym to, co z natury duchowe.
17.TOR.PRZ.O których też mówimy, nie w słowach nauczanych przez ludzką mądrość, lecz w słowach nauczanych przez Ducha Świętego, i to, co duchowe z duchowymi łączymy.