« 1Kor 2:4 1 List do Koryntian 2:5 1Kor 2:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby wiara wasza nie była w mądrości człowieczej, ale wmocy Bożej.
2.WUJEK.1923Aby wiara wasza nie była w mądrości ludzkiej, ale w mocy Bożéj. A powiadam i mądrość między doskonałymi.
3.RAKOW.NTAby wiara wasza nie była w mądrości ludzkiej, ale w mocy Bożej.
4.GDAŃSKA.1881Aby się wiara wasza nie gruntowała na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej.
5.GDAŃSKA.2017Aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga.
6.JACZEWSKI(2:5a) abyście wiary swojej nie przypisywali mądrości ludzkiej, lecz mocy Bożej.
7.SYMONaby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej.
8.MARIAWICIżeby wiara wasza nie była w mądrości ludzkiej, ale w mocy Bożej.
9.DĄBR.WUL.1973Aby wiara wasza nie wypływała z mądrości ludzkiej, ale z mocy Bożej.
10.DĄBR.GR.1961aby wiara wasza nie wypływała z mądrości ludzkiej, ale z mocy Bożej.
11.TYSIĄCL.WYD5aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
12.BRYTYJKAAby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
13.POZNAŃSKAaby wasza wiara nie wypływała z ludzkiej mądrości, ale z mocy Bożej.
14.WARSZ.PRASKA, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aby wasza wiara nie była w mądrości ludzi, ale w mocy Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITaby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga.
17.TOR.PRZ.Aby wiara wasza nie była oparta na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej.