« 1Kor 2:5 1 List do Koryntian 2:6 1Kor 2:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mądrość lepak mówimy między doskonałemi, lecz mądrość nie wieku tego, ani książąt wieku tego którzy zniszczeni będą.
2.WUJEK.1923A mądrość nie wieku tego, ani książąt wieku tego, którzy się każą.
3.RAKOW.NTA mądrość mówimy w doskonałych rzeczach; A mądrość nie wieku tego, ani Książąt wieku tego którzy niszczeją;
4.GDAŃSKA.1881A mądrość mówimy między doskonałymi; ale mądrość nie tego świata, ani książąt tego świata, którzy giną;
5.GDAŃSKA.2017Głosimy jednak mądrość wśród doskonałych, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy przemijają;
6.JACZEWSKI(2:5b) Dobrzy przecież Chrześcianie widzieli w tem mądrość, (2:6) ale nie mądrość tego świata, ani mądrość zmiennych książąt tego świata,
7.SYMONGłosimy wprawdzie mądrość między doskonałymi, atoli nie mądrość świata tego, ani władców świata tego, którzy giną:
8.MARIAWICIOpowiadamy bowiem mądrość między doskonałymi, a mądrość nie tego świata, ani książąt tego świata, którzy przemijają;
9.DĄBR.WUL.1973Między doskonałymi głosimy wprawdzie i mądrość, lecz mądrość nie tego świata ani możnych świata tego, którzy wniwecz się obracają.
10.DĄBR.GR.1961Między doskonałymi głosimy wprawdzie i mądrość, lecz nie mądrość tego świata, ani możnych świata tego, którzy wniwecz się obracają.
11.TYSIĄCL.WYD5A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, [zresztą] przemijających.
12.BRYTYJKAMy tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy giną;
13.POZNAŃSKAGłosimy wprawdzie mądrość, lecz wśród dojrzałych duchowo. Nie jest to jednak mądrość zgodna z pojęciami tego świata lub jego władców, którzy przemijają.
14.WARSZ.PRASKAA jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przez dojrzałych mówimy mądrość; ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy się wniwecz obracają;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITO mądrości natomiast mówimy wśród osób dojrzałych. Chodzi jednak nie o mądrość tego wieku ani jego najważniejszych przedstawicieli, którzy zresztą tracą na znaczeniu.
17.TOR.PRZ.2023Mądrość natomiast głosimy między doskonałymi, ale mądrość nie tego wieku, ani władców tego wieku, tracących na znaczeniu.