« 1Kor 3:18 1 List do Koryntian 3:19 1Kor 3:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo mądrość świata tego, głupstwem jest u Boga. Bo napisano: Chwyta mądre wchytrości ich.
2.WUJEK.1923(3:19a) Albowiem mądrość świata tego głupstwem jest u Boga; bo napisano jest: Poimam mędrce w chytrości ich.
3.RAKOW.NTAbowiem mądrość świata tego, głupstwem u Boga jest; Bo napisano jest: Który pojmawa mądre w chytrości ich.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem mądrość tego świata głupstwem jest u Boga; bo napisano: Który chwyta mądrych w chytrości ich;
5.GDAŃSKA.2017Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Bo jest napisane: On chwyta mądrych w ich przebiegłości.
6.JACZEWSKIMądrość tego świata jest głupstwem u Boga, napisano bowiem: Pojmam mędrce w chytrości ich.
7.SYMONAlbowiem mądrość świata tego głupstwem jest u Boga. Bo napisano jest: Pojman mędrców w chytrości ich.
8.MARIAWICIBo mądrość tego świata głupstwem jest u Boga. Albowiem napisane jest: Pojmam mędrców w chytrości ich.
9.DĄBR.WUL.1973Mądrość bowiem świata tego głupstwem jest u Boga. Bo napisane jest: Pochwycę mędrców w przebiegłości ich. Albo też:
10.DĄBR.GR.1961Mądrość bowiem świata tego głupstwem jest u Boga. Bo napisane jest: Ten, który chwyta mędrców w przebiegłości ich. Albo też:
11.TYSIĄCL.WYD5Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On udaremnia zamysły przebiegłych
12.BRYTYJKAAlbowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem: On chwyta mądrych w ich własnej chytrości;
13.POZNAŃSKAMądrość bowiem tego świata jest u Boga głupotą, bo napisano, że: "Bóg zaskoczy mędrców mimo ich chytrości".
14.WARSZ.PRASKAMądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On udaremnia zamysły przebiegłych
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo mądrość tego świata jest głupotą u Boga, ponieważ jest napisane: Ten, który łapie mądrych w ich chytrości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Napisane jest bowiem: On chwyta mądrych w sidła ich przebiegłości;
17.TOR.PRZ.2023Albowiem mądrość tego świata jest głupotą u Boga; gdyż jest napisane: On jest tym, który chwyta mądrych w ich przewrotności;