« 1Kor 3:5 1 List do Koryntian 3:6 1Kor 3:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ja nasadziłem? Apollos pokropił, ale Bóg wzrościł.
2.WUJEK.1923Jam szczepił, Apollo polewał, ale Bóg dał pomnożenie.
3.RAKOW.NTJam wsadził, Apollos polewał; ale Bóg wzrost dał.
4.GDAŃSKA.1881Jam szczepił, Apollos polewał, ale Bóg wzrost dał.
5.GDAŃSKA.2017Ja siałem, Apollos podlewał, ale Bóg dał wzrost.
6.JACZEWSKIWiedzcież przeto, żem ja tylko sadził, Apollo polewał, ale sam Bóg wzrost daje.
7.SYMONJa sadziłem, Apollo polewał: ale Bóg dał wzrost.
8.MARIAWICIJamci szczepił, Apollo pokrapiał, ale Bóg dał wzrost.
9.DĄBR.WUL.1973Jam zasadził, Apollos polewał, ale Bóg dał wzrost.
10.DĄBR.GR.1961Jam zasadził, Apollos podlewał, ale Bóg dał wzrost.
11.TYSIĄCL.WYD5Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost.
12.BRYTYJKAJa zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg.
13.POZNAŃSKAJa zasadziłem, Apollos podlewał, lecz Bóg powodował wzrost.
14.WARSZ.PRASKAJa siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja zaszczepiłem, Apollos podlewał, ale wzrost dał Bóg.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa zasadziłem, Apollos podlał, lecz wzrost był sprawą Boga.
17.TOR.PRZ.Ja zasadziłem, Apollos podlał, ale wzrost dał Bóg.