« 1Kor 4:9 1 List do Koryntian 4:10 1Kor 4:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(4:6) My głupi prze Christusa, a wy rozumni w Christusie. My mdli, a wy krzepcy, wy sławni, my bezecni.
2.WUJEK.1923My głupi dla Chrystusa, a wy roztropni w Chrystusie; myśmy słabi, a wy mocni; wy zacni, a my beze czci.
3.RAKOW.NTMyśmy głupi dla Christusa, a wyście rostropni w Christusie; myśmy niemocni, a wy mocni; wy sławnymi, a my beze czci.
4.GDAŃSKA.1881Myśmy głupi dla Chrystusa, aleście wy roztropni w Chrystusie; myśmy słabi, aleście wy mocni; wyście zacni, aleśmy my bezecni.
5.GDAŃSKA.2017My jesteśmy głupi dla Chrystusa, ale wy mądrzy w Chrystusie, my jesteśmy słabi, ale wy mocni, wy szanowani, a my wzgardzeni.
6.JACZEWSKITak tedy: - my jesteśmy głupi dla Chrystusa, a wy mądrzy w Chrystusie; - my słabi, wy mocni; - wy szlachtą, - my pospólstwem.
7.SYMONMy głupi dla Chrystusa, a wy mądrzy w Chrystusie: my słabi, a wy mocni: wy we czci, a my w pogardzie.
8.MARIAWICIMyśmy głupi dla Chrystusa, a wyście roztropni w Chrystusie. Myśmy niemocni, a wy mocni. Wyście we czci miani, a my bezecni.
9.DĄBR.WUL.1973My głupi dla Chrystusa, a wy mądrzy w Chrystusie, my słabi, a wy mocni, wy we czci, a my w pogardzie.
10.DĄBR.GR.1961My głupi dla Chrystusa, a wy mądrzy w Chrystusie, my słabi, a wy mocni, wy uczczeni, a my w pogardzie.
11.TYSIĄCL.WYD5my głupi dla Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie, my niemocni, wy mocni; wy doznajecie szacunku, a my wzgardy.
12.BRYTYJKAMyśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie; myśmy słabi, a wyście mocni; wy jesteście szanowani, a my w pogardzie.
13.POZNAŃSKAMy jesteśmy głupi z powodu Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie, my słabi, wy silni, wy cieszycie się uznaniem, my jesteśmy pozbawieni czci.
14.WARSZ.PRASKAmy głupi dla Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie; my niemocni, wy mocni; wy doznajecie szacunku, a my wzgardy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Myśmy głupi z powodu Chrystusa zaś wy mądrzy w Chrystusie; myśmy słabi zaś wy silni; wy wspaniali zaś my pogardzani.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMy, głupi dla Chrystusa, wy - rozumni w Chrystusie. My słabi, wy - mocni. Wy szanowani, my - w pogardzie.
17.TOR.PRZ.My jesteśmy głupi ze względu na Chrystusa, ale wy jesteście rozumni w Chrystusie; my jesteśmy słabi, a wy mocni; wy jesteście szanowani, a my w pogardzie.