« 1Kor 4:13 1 List do Koryntian 4:14 1Kor 4:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(4:10) Nie żebym was zasromał to piszę, ale jako dzieci moje miłe napominam.
2.WUJEK.1923Nie żebym was zawstydził, to piszę; ale jako syny moje najmilsze napominam.
3.RAKOW.NTNie piszę tego, zawstydawając was, ale jako dziatki moje miłe napominam.
4.GDAŃSKA.1881To piszę, nie przeto, abym was zawstydził; ale jako dziatki moje miłe napominam.
5.GDAŃSKA.2017Nie piszę tego po to, aby was zawstydzić, ale napominam was jako moje umiłowane dzieci.
6.JACZEWSKINie dla tego wam to piszę, aby was wstydzić, ale aby was, jako najmilszych mi synów, nauczyć.
7.SYMONNie żebym chciał was zawstydzić, to piszę, ale jako najmilsze me dzieci upominam.
8.MARIAWICIA piszę to nie dlatego, żebym was chciał zawstydzić, ale napominam jako synów moich najmilszych.
9.DĄBR.WUL.1973Nie, żeby was zawstydzić, to piszę, ale jako dzieci moje najdroższe upominam.
10.DĄBR.GR.1961Nie piszę tego, żeby was zawstydzić, ale jako dzieci moje najdroższe upominam.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie piszę tego, żeby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć - jako moje najdroższe dzieci.
12.BRYTYJKAPiszę to, nie aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane.
13.POZNAŃSKANie piszę tego, aby was zawstydzić, lecz żeby was upomnieć jak moje dzieci ukochane.
14.WARSZ.PRASKANie piszę tego, żeby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć jako moje najdroższe dzieci.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Piszę to, nie aby was zawstydzić, lecz przemawiając do rozumu, jako moim umiłowanym dzieciom.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPiszę to nie po to, aby was zawstydzać, ale po to, by was upomnieć jako moje ukochane dzieci.
17.TOR.PRZ.Piszę to, nie dlatego, żeby was zawstydzać, ale jako moje dzieci umiłowane napominam was .