« 1Kor 4:7 1 List do Koryntian 4:8 1Kor 4:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(4:4) Jużeście nasyceni, jużeście ubogaceni, okrom nas królujecie, a bodajeście królowali abychmy i my z wami królowali.
2.WUJEK.1923Jużeście nasyceni, jużeście się bogatymi stali, oprócz nas królujecie: a bodajeście królowali, żebyśmy i my z wami królowali.
3.RAKOW.NTJuż nasyceni jesteście, jużeście zbogacieli, bez nas królowaliście; a daj byście królowali, żebyśmy i my z wami królowali.
4.GDAŃSKA.1881Jużeście nasyceni, jużeście ubogaceni, bez nas królujecie; a bodajeście królowali, abyśmy i my z wami pospołu królowali!
5.GDAŃSKA.2017Już jesteście nasyceni, już jesteście bogaci, bez nas królujecie. I obyście królowali, abyśmy i my z wami królowali.
6.JACZEWSKIWy się chwalicie, że macie już wszystkiego dostatkiem, że jesteście bogaci: macie się już za zbawionych. Obyście królowali w niebiesiech, obyśmy i my waszej chwały uczestnikami byli!
7.SYMONJużeście syci, jużeście zbogacieli, bez nas królujecie: a bodajeście królowali, abyśmy i my królowali z wami.
8.MARIAWICIJużeście nasyceni, jużeście zbogaceni, bez nas królujecie: i bodajbyście królowali, żebyśmy też i my z wami królowali.
9.DĄBR.WUL.1973Jużeście nasyceni, jużeście się wzbogacili, królujecie bez nas i obyście królowali, abyśmy i my z wami królować mogli.
10.DĄBR.GR.1961Jużeście nasyceni, jużeście się wzbogacili, królujecie bez nas i obyście królowali, abyśmy i my z wami królować mogli.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak więc już jesteście nasyceni, już opływacie w bogactwa. Zaczęliście królować bez nas! Otóż tak! Nawet trzeba, żebyście królowali, byśmy mogli współkrólować z wami.
12.BRYTYJKAJuż jesteście nasyceni; już wzbogaciliście się; bez nas staliście się królami. I obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali.
13.POZNAŃSKAJuż jesteście nasyceni i wzbogaceni wewnętrznie? Bez nas macie udział w królestwie? Obyście nadal posiadali królestwo, a my abyśmy wraz z wami mieli w nim udział.
14.WARSZ.PRASKATak więc już jesteście nasyceni, już opływacie w bogactwa. Zaczęliście królować bez nas? Otóż tak! Nawet trzeba, żebyście królowali, byśmy mogli współkrólować z wami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jesteśmy już nasyceni, już się wzbogaciliście; bez nas panujecie, i obyście naprawdę królowali, i abyśmy my razem z wami panowali.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMacie już wszystko, doszliście do bogactwa, bez nas staliście się królami. I oby zaczęło się to wasze królowanie, abyśmy przy tym i my zaczęli panować razem z wami.
17.TOR.PRZ.Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się, bez nas zaczęliście królować; i obyście zaczęli królować, abyśmy i my razem z wami królowali!