« 1Kor 9:10 1 List do Koryntian 9:11 1Kor 9:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli my wam duchowne (pożytki) posialiśmy, wielka(li rzecz) jeśli my wasze cielesne pożniemy?
2.WUJEK.1923Jeźliśmy wam duchowne rzeczy siali, wielka rzecz jest, jeźlibyśmy wasze cielesne żęli?
3.RAKOW.NTJeśliśmy my wam duchowne dobra siali, wielka to gdybyśmy my wasze cielesne pożęli?
4.GDAŃSKA.1881Ponieważeśmy my wam duchowne dobra siali, wielkaż to, gdybyśmy wasze cielesne żęli?
5.GDAŃSKA.2017Jeśli my zasialiśmy wam dobra duchowe, to cóż wielkiego, jeśli będziemy żąć wasze dobra cielesne?
6.JACZEWSKIJeżeli my ubogacamy was w dary niebieskie: - to czyż to tak wiele jest, gdy od was ziemskie bierzemy?
7.SYMONJeśliśmy wam dobra duchowne siali, cóż wielkiego, jeślibyśmy z waszych dóbr cielesnych żęli?
8.MARIAWICIJeżeliśmy tedy sieli wam duchowne rzeczy, izali to wielka jest rzecz, jeślibyśmy też i my wasze cielesne rzeczy żęli?
9.DĄBR.WUL.1973Jeśliśmy wam dobra duchowe posiali, cóż wielkiego, jeślibyśmy w żniwie dóbr cielesnych mieli swój udział?
10.DĄBR.GR.1961Skorośmy wam dobra duchowe posiali, cóż wielkiego, gdybyśmy w żniwie waszych dóbr doczesnych mieli swój udział?
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli więc my zasialiśmy wam dobra duchowe, to cóż wielkiego, że uczestniczymy w żniwie waszych dóbr doczesnych?
12.BRYTYJKAJeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra żąć będziemy?
13.POZNAŃSKAJeżeli zasialiśmy wśród was dobra duchowe, to cóż w tym wielkiego, że mamy udział w plonach waszych dóbr materialnych?
14.WARSZ.PRASKAJeżeli więc my zasialiśmy wam dobra duchowe, to cóż wielkiego, że uczestniczymy w żniwie waszych dóbr doczesnych?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli my zasialiśmy wam duchowe, czyż będzie znaczące, gdybyśmy wasze cielesne zbierali?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli posialiśmy wam dobra duchowe, to cóż wielkiego, jeśli skorzystamy z materialnych?
17.TOR.PRZ.2023Jeżeli my posialiśmy wam duchowe dobra, cóż to wielkiego, jeżeli będziemy żąć wasze dobra cielesne?