« 1Kor 9:14 1 List do Koryntian 9:15 1Kor 9:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz ja niczego tego nie używałem. Ani tego piszę żeby tak u mnie było. Bo lepiejby mi umrzeć radszej, a niżliby kto pochwałę moję wyniszczył.
2.WUJEK.1923A jam żadnéj z tych rzeczy nie używał i nie pisałem tego, aby się tak zemną stało; bo mnie lepiéj umrzeć, niżby kto pochwałę moję miał wyniszczyć.
3.RAKOW.NTA jam żadnej nie używał z tych rzeczy. A nie pisałem tego aby się tak dziać miało we mnie. Bo dobrze mnie raczej umrzeć, niżby przechwalanie moje miał kto próżnym uczynić.
4.GDAŃSKA.1881Alem ja nic z tych rzeczy nie używał. I nie pisałem tego, aby się tak przy mnie działo; bo mnie daleko lepiej umrzeć, niżby kto przechwalanie moje miał próżnem uczynić.
5.GDAŃSKA.2017Ale ja nie korzystałem z żadnego z tych praw. I nie napisałem tego po to, żeby tak się ze mną stało. Lepiej byłoby mi umrzeć, niż żeby ktoś pozbawił mnie mojej chluby.
6.JACZEWSKIJa z żadnego z tych praw nie korzystałem. Ale nie dla tego to piszę, abym się przymawiał u was o jaki datek: bo wolę umrzeć raczej, niż utracić nagrodę w niebie.
7.SYMONAlem ja z tych wszystkich praw żadnego nie robił użytku. A i tego nie piszę, abym się upominał o nie: bo mi lepiej umrzeć, niźli to, żeby kto chlubę moją wyniszczył.
8.MARIAWICIAlem ja żadnej z tych rzeczy nie używał. A nie napisałem tego, aby się tak ze mną działo, bo daleko lepiej mi jest umrzeć, niżeliby kto moją chwałę miał wyniszczyć.
9.DĄBR.WUL.1973Ja jednak z żadnej z tych rzeczy nie korzystałem. A i tego nie piszę, aby mi się co dostało, bo lepiej mi raczej umrzeć, niżby chlubę moją miał kto zniweczyć.
10.DĄBR.GR.1961Ja jednak z żadnej z tych rzeczy nie korzystałem. A i tego nie piszę, aby mi się co dostało, bo wolę umrzeć, niż utracić to, co jest moją chlubą.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz ja z żadnego z tych praw nie skorzystałem. Piszę zaś to, nie żeby coś osiągnąć w ten sposób. Wolałbym raczej umrzeć niż... Nikt mnie nie pozbawi mojej chluby.
12.BRYTYJKAJa jednak nie korzystałem z żadnej z tych rzeczy. A nie napisałem tego w tym celu, aby to do mnie odniesiono; bo wolałbym raczej umrzeć, niż żeby ktoś miał mnie pozbawić tej chluby.
13.POZNAŃSKAJa nie skorzystałem jednak z żadnego z tych praw. Nie piszę również o tych sprawach dlatego, aby coś tą drogą osiągnąć. Wolałbym raczej umrzeć, niż ... Nikt nie pozbawi mnie mojej chluby.
14.WARSZ.PRASKALecz ja z żadnego z tych praw nie skorzystałem. Piszę zaś to, nie żeby coś osiągnąć w ten sposób. Wolałbym raczej umrzeć, niż... Nikt mnie nie pozbawi mojej chluby.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale ja nie potrzebowałem żadnej z tych rzeczy. I nie napisałem tego po to, by tak się przy mnie działo; gdyż szlachetnie mi raczej umrzeć, niż żeby ktoś zniweczył moją chlubę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa jednak nie skorzystałem z tego prawa. Nie piszę też dlatego, że chciałbym skorzystać, bo wolałbym raczej umrzeć niż zostać pozbawionym mojej chluby.
17.TOR.PRZ.Ja jednak z żadnej z tych rzeczy nie skorzystałem. A nie napisałem tego, aby tak się ze mną stało; bo lepiej jest dla mnie umrzeć, niż miałby mnie ktoś pozbawić tej chluby.