« 1Kor 9:25 1 List do Koryntian 9:26 1Kor 9:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ja przeto tak bieżę, nie jako nie na pewną, tak szermuję, nie jako wiatr bijąc.
2.WUJEK.1923Ja tedy tak bieżę, nie jako na niepewną: tak szermuję, nie jako wiatr bijąc.
3.RAKOW.NTJa tedy tak bieżę, nie jako na niepewną; tak szermuję, nie jako powietrze bijąc.
4.GDAŃSKA.1881Ja tedy tak bieżę, nie jako na niepewne; tak szermuję, nie jako wiatr bijąc.
5.GDAŃSKA.2017Ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę, nie jakbym uderzał w powietrze.
6.JACZEWSKICo do mnie, - to biegnę z tą pewnością, że nagrodę otrzymam; z nieprzyjacielem moim tak walczę, że nigdy nie chybiam.
7.SYMONJa też tak biegę, nie jakby na oślep: tak walczę na pięście, nie jakobym raził powietrze:
8.MARIAWICIJa tedy tak biegnę, nie jakoby do czegoś niepewnego, i tak się potykam, nie jakoby powietrze bijąc,
9.DĄBR.WUL.1973Ja tedy tak biegnę, nie jakoby na oślep; tak walczę, nie jakobym wiatr uderzał,
10.DĄBR.GR.1961Ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep; tak walczę, nie jakby wiatr uderzał,
11.TYSIĄCL.WYD5Ja przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakby zadając ciosy w próżnię
12.BRYTYJKAJa tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał;
13.POZNAŃSKAJa więc nie biegnę na oślep, a kiedy uderzam, nie trafiam w próżnię,
14.WARSZ.PRASKAJa przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakby zadając ciosy w próżnię,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem ja nie biegnę tak, jak na niepewne; nie walczę na pięści tak, jak ten, który bije powietrze;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa zatem biegnę nie jakbym nie znał celu, walczę nie jak ten, kto uderza w próżnię.
17.TOR.PRZ.Ja więc tak biegnę, nie jak w niepewne; uderzam pięściami nie jak ten, kto uderza w powietrze;