« 2Kor 10:16 2 List do Koryntian 10:17 2Kor 10:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz kto się chwali w Bogu się niech chwali.
2.WUJEK.1923Lecz kto się przechwala, niech się w Panu przechwala.
3.RAKOW.NTA kto się przechwala, niech się w Panu przechwala.
4.GDAŃSKA.1881Kto się tedy chlubi, niech się Panu chlubi.
5.GDAŃSKA.2017Kto więc się chlubi, w Panu niech się chlubi.
6.JACZEWSKIKto się chwali, niechaj nie sobie ale Bogu zasługę przyznaje.
7.SYMONA kto się chlubi, niech się w Panu chlubi.
8.MARIAWICIA kto się chlubi, niech się chlubi w Panu.
9.DĄBR.WUL.1973A kto się chlubi, niech się chlubi w Panu.
10.DĄBR.GR.1961A kto się chlubi, niech się chlubi w Panu.
11.TYSIĄCL.WYD5Ten, kto się chlubi, w Panu niech się chlubi.
12.BRYTYJKAKto się tedy chlubi, w Panu niechaj się chlubi.
13.POZNAŃSKAKto się chlubi, niech w Panu się chlubi.
14.WARSZ.PRASKATen, kto się chlubi, w Panu niech się chlubi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kto się chlubi, niechaj się w Panu chlubi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo ten, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu.
17.TOR.PRZ.Ten więc kto się chlubi, niech się chlubi w Panu.