« 2Kor 11:4 2 List do Koryntian 11:5 2Kor 11:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo mnimam niczem się pośledniejszym być, niż którzy nader barzo (są) apostołmi.
2.WUJEK.1923Bo mniemam, żem ja nic mniéj nie czynił, niźli wielcy Apostołowie.
3.RAKOW.NTBo rozumiem żem nic nie pośledniejszy onych naprzedniejszych Apostołów.
4.GDAŃSKA.1881Boć mam za to, żem nie był w niczem podlejszy, niżeli oni bardzo wielcy Apostołowie.
5.GDAŃSKA.2017A uważam, że w niczym nie ustępowałem tym wielkim apostołom.
6.JACZEWSKIJa w niczem nie jestem mniejszy od najpierwszych Apostołów.
7.SYMONMniemam atoli, że ja nie mniej czyniłem, niźli ci wielcy apostołowie.
8.MARIAWICIAlbowiem tak mniemam, żem też nic mniej nie uczynił, niżli wielcy Apostołowie.
9.DĄBR.WUL.1973Sądzę wszakże, że ja nic mniej nie uczyniłem niż wielcy Apostołowie.
10.DĄBR.GR.1961Sądzę wszakże, że ja nic mniej nie uczyniłem niż wielcy Apostołowie.
11.TYSIĄCL.WYD5Otóż sądzę, że dokonałem nie mniej niż wielcy apostołowie.
12.BRYTYJKALecz uważam, że ja w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom.
13.POZNAŃSKAUważam, że wcale nie jestem gorszy od największych apostołów.
14.WARSZ.PRASKAOtóż sądzę, że dokonałem nie mniej niż „wielcy apostołowie”.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś uważam, że nic, nie pozostawałem wielce w tyle od apostołów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOtóż uważam, że w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom.
17.TOR.PRZ.Bo uważam, że w niczym nie jestem gorszy niż owi bardzo wielcy apostołowie.