« 2Kor 12:8 2 List do Koryntian 12:9 2Kor 12:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:11b) I rzekł mi: Dosyć tobie łaski mojej. Bo moc we mdłości się wykonywa. (12:12) Rad przeto więcej pochwalę się wniemocach moich, aby się wprowadziła wmię moc Christusowa.
2.WUJEK.1923I rzekł mi: Dosyć ty masz na łasce mojéj; albowiem moc moja w słabości doskonalszą się stawa. Rad się tedy przechwalać będę w krewkościach moich, aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa.
3.RAKOW.NTI rzekł mi: Dosyć tobie na łasce mojej; Abowiem moc moja w niemocy wykonywa się. Barzo rad się tedy więcej przechwalać będę w niemocach moich, żeby mię zasłoniła moc Christusowa.
4.GDAŃSKA.1881Ale mi rzekł: Dosyć masz na łasce mojej; albowiem moc moja wykonywa się w słabości. Raczej się tedy więcej chlubić będę z krewkości moich, aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa.
5.GDAŃSKA.2017Lecz powiedział mi: Wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.
6.JACZEWSKIa Pan mi rzekł: Dosyć ci łaski mojej; cnota przy słabości doskonalszą się staje. Chętnie przeto chwalić się będę słabością moją, byleby tylko łaska Chrystusowa mieszkała we mnie.
7.SYMONale mi rzekł: Dosyć masz łaski mojej, bo moc w słabości wykazuje się doskonałą. Rad tedy chlubić się będę ze słabości moich, aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa.
8.MARIAWICIale (Pan) rzekł mi: Dosyć masz na łasce Mojej; albowiem moc Moja w słabości staje się doskonałą. Rad się tedy będę chlubił z niemocy moich, aby mieszkała we mnie moc Chrystusowa.
9.DĄBR.WUL.1973ale mi rzekł: Dosyć masz łaski mojej, bo moc w słabości się doskonali. Rad tedy chlubić się będę ze słabości moich, aby moc Chrystusowa zamieszkała we mnie.
10.DĄBR.GR.1961ale mi odrzekł: Dosyć masz łaski mojej, bo moc w słabości się doskonali. Rad tedy chlubić się będę ze słabości moich, aby napełniła mię moc Chrystusowa.
11.TYSIĄCL.WYD5lecz mi powiedział: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.
12.BRYTYJKALecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa.
13.POZNAŃSKAale Pan nie odpowiedział: "Wystarcza ci moja łaska. Moc okazuje swoją skuteczność w słabości". Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKAlecz [Pan] mi powiedział: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz mi powiedział: Wystarcza ci moja łaska, gdyż moja moc dochodzi do dojrzałości w słabości. Więc z największą przyjemnością będę się chlubił raczej w mych słabościach, aby mogła we mnie zamieszkać moc Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITAle mi odpowiedział: Wystarczy ci moja łaska, w słabości doskonali się moc. Z tym większą więc przyjemnością będę się szczycił ze słabości. Tak, chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa.
17.TOR.PRZ.I powiedział mi: „Wystarczy ci moja łaska; bowiem moja moc jest doskonalona w słabości.” Więc raczej najchętniej będę się chlubił ze swoich słabości, aby we mnie zamieszkała moc Chrystusa.