« 2Kor 3:11 2 List do Koryntian 3:12 2Kor 3:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:11a) Mając przeto taką nadzieję, wielkiego bezpieczeństwa używamy,
2.WUJEK.1923Mając tedy taką nadzieję, wielkiéj ufności używamy.
3.RAKOW.NTMając tedy takową nadzieję, wielkiej beśpieczności używamy.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż mając taką nadzieję, wielkiej bezpieczności w mowie używamy.
5.GDAŃSKA.2017Mając więc taką nadzieję, z całą otwartością mówimy;
6.JACZEWSKITaką nadzieją ożywieni wielkiej ufności zażywamy.
7.SYMONMając tedy taką nadzieję, śmiele poczynamy sobie:
8.MARIAWICIMając tedy taką ufność, działamy z wielką śmiałością.
9.DĄBR.WUL.1973Mając tedy taką nadzieję śmiało sobie poczynamy,
10.DĄBR.GR.1961Mając tedy taką nadzieję, śmiało sobie poczynamy,
11.TYSIĄCL.WYD5Żywiąc przeto taką nadzieję, z jawną swobodą postępujemy,
12.BRYTYJKAMając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy,
13.POZNAŃSKAMając zatem taką nadzieję, korzystamy z wielkiej swobody działania.
14.WARSZ.PRASKAŻywiąc zatem taką nadzieję, z jawną swobodą postępujemy,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego mając tę nadzieję, korzystamy z wielkiej swobody wypowiedzi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMając więc taką nadzieję, poczynamy sobie niezwykle odważnie.
17.TOR.PRZ.Mając więc taką nadzieję, postępujemy z wielką śmiałością.