« 2Kor 3:14 2 List do Koryntian 3:15 2Kor 3:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:13) Ale aż i dzisia gdy czytają Moiżesza, zasłona na sercu ich leży.
2.WUJEK.1923Ale aż do dzisiejszego dnia, gdy Mojżesza czytają, zasłona leży na sercu ich.
3.RAKOW.NTAle aż do dzisiejszego dnia, gdy czytan bywa Moyzesz, zasłona na sercu ich leży.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż aż do dnia dzisiejszego, gdy Mojżesz czytany bywa, zasłona jest na sercu ich położona.
5.GDAŃSKA.2017I aż do dziś, gdy Mojżesz jest czytany, zasłona leży na ich sercu.
6.JACZEWSKIŻydzi gdy czytają Mojżesza, zasłona nie dozwala im ujrzeć światła jego.
7.SYMONaż do dzisiejszego dnia przy czytaniu Mojżesza zasłona leży na sercu ich.
8.MARIAWICIAle aż do dzisiejszego dnia, gdy Mojżesza czytają, zasłona leży na sercu ich.
9.DĄBR.WUL.1973i aż po dzień dzisiejszy przy czytaniu Mojżesza zasłona ta spoczywa na sercu ich.
10.DĄBR.GR.1961i aż po dzień dzisiejszy przy czytaniu Mojżesza zasłona ta spoczywa na ich sercu.
11.TYSIĄCL.WYD5I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach.
12.BRYTYJKATak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu;
13.POZNAŃSKAI tak aż do dnia dzisiejszego zasłona spoczywa na ich sercach, kiedy czytają Mojżesza.
14.WARSZ.PRASKAI aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz aż do dzisiaj, gdy czytany jest Mojżesz, na ich sercu leży zasłona.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA zatem aż do dzisiaj, ilekroć czytany jest Mojżesz, zasłona leży na ich sercach,
17.TOR.PRZ.Ale aż do dzisiaj, ilekroć czytany jest Mojżesz, zasłona leży na ich sercu.