« 2Kor 4:5 2 List do Koryntian 4:6 2Kor 4:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdyż Bóg który rzekł aby zciemności światło zaświeciło, który zaświecił wsercach naszych ku światłości znajomości sławy Bożej w obliczu Jesusa Christa.
2.WUJEK.1923Albowiem Bóg, który rzekł, aby z ciemności światłość zaświeciła, ten zaświecił w sercach naszych ku oświeceniu wiadomości jasności Bożéj, w obliczu Jezusa Chrystusa.
3.RAKOW.NTAbowiem on Bóg który rzekł, aby z ciemności światłość zaświeciła, tenże jest, który zaświecił w sercach naszych, ku oświeceniu znajomości chwały Bożej w obliczu Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881Ponieważ Bóg, który rzekł, aby się z ciemności światłość rozświeciła, ten się rozświecił w sercach naszych ku rozświeceniu (w nas) znajomości chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa.
5.GDAŃSKA.2017Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa.
6.JACZEWSKIBóg, który cudownie z ciemności wyprowadził światłość, i w naszych też sercach zapalił ogień mądrości swojej, iż w osobie Jezusa Chrystusa ujrzeliśmy jasność Bóstwa.
7.SYMONAlbowiem Bóg, który rozkazał, aby z ciemności światłość zaświeciła, onże zaświecił w sercach naszych, abyśmy oświecali innych poznaniem jasności Bożej, która jest na obliczu Jezusa Chrystusa.
8.MARIAWICIAlbowiem Bóg, Który rozkazał, aby światłość z ciemności zaświeciła, zaświecił w sercach naszych, aby nas oświecić poznaniem jasności Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa.
9.DĄBR.WUL.1973Bóg bowiem, który rozkazał, aby z ciemności zabłysła światłość, sam oświecił serca nasze, abyśmy zajaśnieli blaskiem poznania jasności Bożej w obliczu Chrystusa Jezusa.
10.DĄBR.GR.1961Bóg bowiem, który rozkazał, aby z ciemności zabłysła światłość, sam oświecił serca nasze, abyśmy zajaśnieli blaskiem poznania jasności Bożej w obliczu Chrystusa (Jezusa).
11.TYSIĄCL.WYD5Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu <Jezusa> Chrystusa.
12.BRYTYJKABo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym.
13.POZNAŃSKAAlbowiem Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysło światło, sam rozjaśnił nasze serca światłością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKAAlbowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż Bóg powiedział, że światło zajaśnieje z ciemności, więc On zajaśniał w naszych sercach w obliczu Jezusa Chrystusa, na skutek poznania chwały Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo Bóg, który rozkazał, by w ciemności zabłysło światło, rozpromienił nim nasze serca, byśmy poznali blask chwały Boga promieniującej z oblicza Jezusa Chrystusa.
17.TOR.PRZ.2023Ponieważ Bóg, który powiedział: Z ciemności niech zajaśnieje światłość, jest Tym, który zajaśniał w naszych sercach dla oświetlenia poznania chwały Boga na obliczu Jezusa Chrystusa.