« 2Kor 9:2 2 List do Koryntian 9:3 2Kor 9:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Posłaliśmy lepak bracią, aby przechwalanie nasze z was nie było próżne wtej mierze, abyście gotowi, jakom rzekł, byli.
2.WUJEK.1923I posłałem bracią, iżby w czem się pochwalamy z was, nie było wyniszczono, z téj miary, abyście (jakom powiedział) gotowymi byli.
3.RAKOW.NTA posłałem tę bracią, iżby przechwalanie nasze o was nie było próżne w części tej; abyście, jakom powiedział, gotowymi byli.
4.GDAŃSKA.1881Posłałem tedy tych braci, żeby chluba nasza, którą mamy z was, nie była daremna z tej miary, ale abyście (jakom powiedział), gotowymi byli;
5.GDAŃSKA.2017Ale posłałem braci, żeby nasza chluba z was nie okazała się pod tym względem próżna, abyście, jak mówiłem, byli przygotowani;
6.JACZEWSKIPosłałem zaś braci do was, by się upewnić, czy chwalenie się moje z was ma jeszcze i dziś podstawę; czy jesteście przygotowani złożyć jałmużnę, jak to mówiłem:
7.SYMONAtoli posłałem braci, aby nasze przechwalanie się z was nie było próżne w tej rzeczy: abyście wy (jakom powiedział) gotowi byli:
8.MARIAWICIPosłałem tedy braci, aby to, z czego się chlubimy wami, nie stało się próżnem w tej mierze i żebyście, jakom rzekł, byli gotowymi,
9.DĄBR.WUL.1973Posłałem jednak braci, aby chluba nasza z was nie była w tej sprawie daremna, abyście i wy (jakom już powiedział) byli gotowi.
10.DĄBR.GR.1961Posłałem jednak braci, aby chluba nasza z was nie była w tej sprawie daremną, abyście (jakom już powiedział) byli gotowi.
11.TYSIĄCL.WYD5Posłałem zaś braci, aby pod tym względem nie była daremna nasza chluba z was, abyście - jak to już powiedziałem - byli gotowi.
12.BRYTYJKAPosłałem tedy braci, aby nasze chlubienie się wami w tej sprawie nie okazało się nieuzasadnione i abyście byli przygotowani, jak mówiłem, że jesteście,
13.POZNAŃSKAPosłałem zaś braci, abyśmy w tej sprawie bezpodstawnie nie chlubili się wami, abyście byli przygotowani, tak jak powiedziałem.
14.WARSZ.PRASKAPosłałem zaś braci, aby pod tym względem nie była daremna nasza chluba z was, abyście – jak to już powiedziałem – byli gotowi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A posłałem tych braci, aby nasza chluba z powodu was, ani w części nie mogła zostać zniweczona i abyście, jak mówiłem, byli przygotowani.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPosyłam natomiast braci, aby ta nasza chluba nie okazała się w tej sprawie próżna, lecz abyście - tak, jak mówiłem - rzeczywiście byli gotowi.
17.TOR.PRZ.Posłałem więc tych braci, aby chluba nasza z was w tej mierze nie okazała się daremna, abyście – jak powiedziałem – byli przygotowani;