« 2Kor 9:6 2 List do Koryntian 9:7 2Kor 9:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Każdy jako wprzód zezwolił sercem, nie z żalu albo przymuszenia. Bo ochotnego dawcę miłuje Bóg.
2.WUJEK.1923Każdy jako postanowił w sercu swojem, nie z zamarszczeniem albo z przymuszenia; albowiem ochotnego dawcę Bóg miłuje.
3.RAKOW.NTKażdy jako umyślił w sercu swym, nie z zasmucenia, abo z przymuszenia; abowiem ochotnego dawcę miłuje Bóg.
4.GDAŃSKA.1881Każdy jako umyślił w sercu swem, tak niech uczyni, nie z zamarszczeniem ani z przymuszenia; albowiem ochotnego dawcę Bóg miłuje.
5.GDAŃSKA.2017Każdy jak postanowił w swym sercu, tak niech zrobi, nie z żalem ani z przymusu, gdyż radosnego dawcę Bóg miłuje.
6.JACZEWSKINiech przeto każdy z was bez żadnego przymusu da tyle, ile mu serce wskaże, bo chętnego dawcę miłuje Bóg.
7.SYMONKażdy niech daje, jako postanowił w swem sercu: nie ze smutkiem i z musu: albowiem ochotnego dawcę Bóg miłuje.
8.MARIAWICIKażdy niech daje, jako postanowił w sercu swojem, nie z niechęci albo z przymusu, bo ochotnego dawcę miłuje Bóg.
9.DĄBR.WUL.1973Każdy jako postanowił w sercu swoim, nie z żalem albo z musu: ochotnego bowiem dawcę miłuje Bóg.
10.DĄBR.GR.1961A zatem każdy jak postanowił w swoim sercu, nie z żalem albo z musu! Ochotnego bowiem dawcę miłuje Bóg.
11.TYSIĄCL.WYD5Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.
12.BRYTYJKAKażdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje.
13.POZNAŃSKAKażdy niech tak postąpi, jak postanowił, nie z żalem lub z konieczności, ponieważ "chętnego dawcę Bóg" miłuje.
14.WARSZ.PRASKAKażdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Każdy, jak sobie postanowił sercem, niech uczyni. Nie z udręki, czy z konieczności, albowiem Bóg miłuje wesołego dawcę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę.
17.TOR.PRZ.2023Każdy, tak jak postanawia w sercu, nie z żalem i nie z przymusu; bo radosnego dawcę Bóg miłuje.