« 2Kor 9:7 2 List do Koryntian 9:8 2Kor 9:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mocen lepak Bóg wszelką łaskę obfitą uczynić na was, aby we wszem zawżdy, wszelki dostatek mając, obfitowalibyście do wszej sprawy dobrej.
2.WUJEK.1923A Bóg mocen jest uczynić, aby obfitowała w was wszystka łaska, abyście we wszystkiem zawsze mając wszystek dostatek, obfitowali ku wszelkiemu uczynkowi dobremu.
3.RAKOW.NTA mocen jest Bóg uczynić, aby wszelaka łaska opłynęła na was; abyście we wszytkim zawsze wszytek dostatek mając, obfitowali na każdy uczynek dobry.
4.GDAŃSKA.1881A mocen jest Bóg uczynić, aby obfitowała na was wszelka łaska, abyście mając we wszystkiem zawsze wszelaki dostatek, obfitowali ku wszelakiemu uczynkowi dobremu,
5.GDAŃSKA.2017A Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek;
6.JACZEWSKIMocen jest Bóg swe dary pomnażać dla was, iżbyście mając wszelki dostatek, w niczem nie cierpieli braku,
7.SYMONA Bóg mocen jest udzielić wam wszelkiego daru w obfitości, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, szczodrzy byli na wszelki uczynek dobry:
8.MARIAWICIA mocen jest Bóg uczynić, aby wszelka łaska obfitowała w was, abyście we wszystkiem mając zawsze wszelki dostatek, hojnymi byli do wszelkiego dobrego uczynku,
9.DĄBR.WUL.1973A Bóg mocen jest udzielić wam wszelkiego daru obfitości, abyście mając zawsze dostatek wszystkiego obfitowali we wszelki dobry uczynek,
10.DĄBR.GR.1961A Bóg ma moc dać wam wszelkie dary obficie, abyście, mając zawsze dostatek wszystkiego, byli bogaci we wszelkie dobre uczynki,
11.TYSIĄCL.WYD5A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki,
12.BRYTYJKAA władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę,
13.POZNAŃSKABóg może was obdarzyć obfitymi łaskami, abyście mając zawsze wszystkiego tyle, ile wam potrzeba, spełniali jak najczęściej wszelkie dobre uczynki,
14.WARSZ.PRASKAA Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Bóg jest zdatny by wam dać w obfitości każdą łaskę, abyście mając zawsze, we wszystkim, całkowitą samowystarczalność, obfitowali ku wszelkiemu szlachetnemu działaniu,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele,
17.TOR.PRZ.A Bóg jest mocny obficie wam udzielić wszelkiej łaski, abyście we wszystkim zawsze mając wszystko wystarczająco, obfitowali w każdym dobrym czynie,