« Efe 2:12 List do Efezjan 2:13 Efe 2:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A teraz w Christu Jesusie wy niekiedy będąc daleko, staliście się blisko we krwi Christusowej.
2.WUJEK.1923A teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzyście niekiedy byli daleko, staliście się blizko we krwi Chrystusowéj.
3.RAKOW.NTA teraz będąc w Christusie Jezusie, wy, którzyście niekiedy byli daleko, bliskoście się sstali we krwi Chrisytusowej.
4.GDAŃSKA.1881Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzyście niekiedy byli dalekimi, staliście się bliskimi przez krew Chrystusową,
5.GDAŃSKA.2017Lecz teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.
6.JACZEWSKIteraz zaś przez Jezusa Chrystusa, wskutek wylania krwi jego, będąc niegdyś dalecy od Boga, staliście się mu blizkimi.
7.SYMONAle teraz jesteście w Chrystusie Jezusie: wy, którzyście byli dalekimi, staliście się blizkimi przez krew Chrystusową.
8.MARIAWICI– ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzyście niegdyś byli daleko, staliście się blizko we Krwi Chrystusa.
9.DĄBR.WUL.1973Teraz wszakże w Chrystusie Jezusie, wy, co niegdyś byliście dalekimi, staliście się bliskimi w krwi Chrystusowej.
10.DĄBR.GR.1961Teraz wszakże w Chrystusie Jezusie, wy, co niegdyś byliście dalekimi, staliście się bliskimi we krwi Chrystusowej.
11.TYSIĄCL.WYD5Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.
12.BRYTYJKAAle teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową.
13.POZNAŃSKAAle wy (chociaż) kiedyś byliście daleko, teraz jesteście blisko przez łączność z Chrystusem Jezusem i dzięki Jego Krwi.
14.WARSZ.PRASKALecz teraz, zjednoczeni z Chrystusem Jezusem, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale teraz, w Chrystusie Jezusie, wy, niegdyś będący daleko, pozostajecie blisko przez krew Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak teraz, w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy - dzięki krwi Chrystusa.
17.TOR.PRZ.Ale teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.