« Efe 2:13 List do Efezjan 2:14 Efe 2:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo ten jest pokój nasz, który uczynił oboje jednem, i śrzedni mur ogrodzenia rozruszył.
2.WUJEK.1923Albowiem on jest pokojem naszym, który oboje jednem uczynił i średnią ścianę przegrody rozwalił: nieprzyjaźń w ciele swojem
3.RAKOW.NTOn bowiem jest pokojem naszym, który uczynił oboje jednym, i śrzednią ścianę przegrodzenia rozrzucił, nieprzyjaźń przez ciało swe,
4.GDAŃSKA.1881Albowiem on jest pokojem naszym, który oboje jednem uczynił i średnią ścianę, która była przegrodą, rozwalił;
5.GDAŃSKA.2017On bowiem jest naszym pokojem, on, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą;
6.JACZEWSKIJezus Chrystus pojednał nas z Bogiem; śmiercią swoją zburzył on tę przegrodę, jaka nas oddzielała od niego.
7.SYMONAlbowiem on jest pokojem naszym: on, który oboje uczynił jednem, i średnią ścianę nieprzyjaźni, która nas dzieliła, przez ciało swe obalił:
8.MARIAWICIAlbowiem On jest pokojem naszym, Który uczynił z obu jedno, rozwalając ścianę środkową, która dzieliła nas,
9.DĄBR.WUL.1973On bowiem jest pokojem naszym, który dwoje jednym uczynił, zburzywszy w ciele swoim rozgradzający mur nieprzyjaźni,
10.DĄBR.GR.1961On bowiem jest pokojem naszym, który dwoje jednym uczynił, zburzywszy w ciele swoim rozgradzający mur nieprzyjaźni,
11.TYSIĄCL.WYD5On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość. W swym ciele
12.BRYTYJKAAlbowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni,
13.POZNAŃSKAOn jest naszym pokojem. On wprowadził jedność w rozdartą ludzkość, ponieważ usunął mur, który ją odgradzał i dzielił. On w swoim ciele
14.WARSZ.PRASKAChrystus bowiem jest dla nas uosobieniem pokoju przez to, że z Żydów i nie–Żydów, burząc istniejący między nimi mur wrogości, uczynił w swoim ciele jeden lud [Boży].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż on jest naszym pokojem. On uczynił wszystkich tym samym oraz w swoim ciele wewnętrznym zniszczył nieprzyjaźń ten graniczny mur ogrodzenia,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOn bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał.
17.TOR.PRZ.On bowiem jest naszym pokojem, który z dwojga jedno uczynił i zburzył w ciele stojący pośrodku mur oddzielenia – wrogość.