« Efe 2:5 List do Efezjan 2:6 Efe 2:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I pospołu wskrzesił, pospołu posadził wniebiesiech w Christu Jesusie.
2.WUJEK.1923I wzbudził pospołu i wespółek posadził na niebiesiech w Chrystusie Jezusie,
3.RAKOW.NTI pospołu wzbudził, i pospołu posadził na niebiesiech w Christusie Jezusie;
4.GDAŃSKA.1881I pospołu z nim wzbudził, i pospołu z nim posadził na niebiesiech w Chrystusie Jezusie,
5.GDAŃSKA.2017I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie;
6.JACZEWSKIWzbudził on nas do życia i przez Jezusa Chrystusa posadził w niebiesiech,
7.SYMONrazem też wzbudził z martwych, i razem przeniósł do nieba w Chrystusie Jezusie,
8.MARIAWICIi pospołu z Nim wskrzesił, i pospołu posadził w Niebiesiech w Chrystusie Jezusie,
9.DĄBR.WUL.1973wzbudził z martwych, dozwolił zasiadać na niebiosach w Chrystusie Jezusie,
10.DĄBR.GR.1961wzbudził z martwych, dozwolił zasiadać na niebiosach w Chrystusie Jezusie.
11.TYSIĄCL.WYD5razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie,
12.BRYTYJKAI wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie,
13.POZNAŃSKAWskrzesił nas z martwych w Chrystusie Jezusie i razem (z Nim) umieścił w niebie.
14.WARSZ.PRASKARazem z Nim również wskrzesił nas i pozwolił współzasiadać na wyżynach niebieskich nam, stanowiącym jedno z Chrystusem Jezusem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pomógł też się podźwignąć i w niebiosach, razem posadził w Chrystusie Jezusie,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOn nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie,
17.TOR.PRZ.I wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w niebiosach w Chrystusie Jezusie,