« Efe 3:20 List do Efezjan 3:21 Efe 4:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:20) Temu sława we zborze w Christu Jesusie, do wszech rodzajów wieku wieków, amen.
2.WUJEK.1923Jemu chwała w kościele i w Chrystusie Jezusie na wszystkie rodzaje wieku wieków. Amen.
3.RAKOW.NTJemu niech będzie chwała we Zborze w Christusie Jezusie, na wszytkie rodzaje wieku wieków. Amen.
4.GDAŃSKA.1881Temu niech będzie chwała w kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie czasy na wieki wieków. Amen.
5.GDAŃSKA.2017Jemu niech będzie chwała w kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.
6.JACZEWSKIprzez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała w kościele przez wszystkie wieki wieków. Amen.
7.SYMONjemu niech będzie chwała w Kościele, i w Jezusie Chrystusie, od pokolenia do pokolenia na wiek wieków! Amen.
8.MARIAWICIJemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie na wszystkie rodzaje wieku wieków. Amen
9.DĄBR.WUL.1973jemu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie na wszystkie czasy i na wieki wieków. Amen.
10.DĄBR.GR.1961jemu (niech będzie) chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie na wszystkie czasy i na wieki wieków. Amen.
11.TYSIĄCL.WYD5Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen.
12.BRYTYJKATemu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.
13.POZNAŃSKAchwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie przez wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen.
14.WARSZ.PRASKAJemu, w Kościele i w Chrystusie Jezusie, niech będzie chwała po wszystkie pokolenia i wieki wieków! Amen.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.chwała w Chrystusie Jezusie wśród zgromadzenia wybranych po wszystkie pokolenia porządku wieków. Amen.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTemu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia - na wieki. Amen.
17.TOR.PRZ.Temu chwała w Kościele w Chrystusie Jezusie we wszystkich pokoleniach, na wieki wieków. Amen.