« Efe 3:5 List do Efezjan 3:6 Efe 3:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wduchu być narodom społu dziedzicami, i jednego ciała (ludźmi,) i uczestniki obietnice jego w Christusie przez Ewanielion.
2.WUJEK.1923Iż poganie są spółdziedzicy i spólcielni i spółuczęstnicy obietnice jego w Chrystusie Jezusie przez Ewangelią.
3.RAKOW.NTIż Pogani są społu dziedzicmi, i spólnym ciałem, i spółucześniki onej obietnice jego w Christusie, przez Ewanielią.
4.GDAŃSKA.1881To jest, iż poganie są spółdziedzicami i spólnem ciałem, i spółuczestnikami obietnicy jego w Chrystusie przez Ewangieliję.
5.GDAŃSKA.2017Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami tego samego ciała, i współuczestnikami jego obietnicy w Chrystusie przez ewangelię.
6.JACZEWSKImianowicie: - że i poganie przypuszczeni zostali do dziedzictwa, do zjednoczenia z synami Bożymi i do uczestnictwa w objetnicach Jezusa Chrystusa, a to przez przyjęcie przez nich Ewangelii,
7.SYMONtej mianowicie, iż poganie są spółdziedzicami, i spółczłonkami, i spółuczestnikami obietnicy jego w Chrystusie Jezusie przez Ewangelję:
8.MARIAWICIże też i Poganie mają być współdziedzicami, i wspólnem Ciałem, i współuczestnikami obietnicy Jego w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię,
9.DĄBR.WUL.1973tej mianowicie, że i poganie są współdziedzicami, współczłonkami w ciele i współuczestnikami obietnicy jego w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.
10.DĄBR.GR.1961(tej mianowicie) że i poganie są współdziedzicami, współczłonkami w ciele i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.
11.TYSIĄCL.WYD5to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.
12.BRYTYJKAMianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez ewangelię,
13.POZNAŃSKAto znaczy że poganie są współdziedzicami i współczłonkami Ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez ewangelię.
14.WARSZ.PRASKAA oto treść tej tajemnicy: dzięki Ewangelii poganie mają także udział razem z Żydami w dobrach, które Bóg przeznaczył na dziedzictwo dla swojego ludu; są już członkami tego samego ciała i wreszcie do nich również odnoszą się obietnice, które Bóg zostawił nam w Jezusie Chrystusie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Poganie, przez Ewangelię, są współdziedzicami stanowiącymi jedno ciało oraz współuczestnikami Jego obietnicy w Chrystusie,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMianowicie, że poganie są współdziedzicami, współczłonkami i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie dzięki dobrej nowinie,
17.TOR.PRZ.Że poganie są współdziedzicami i współczłonkami ciała, i współuczestnikami obietnicy Jego w Chrystusie przez Ewangelię.