« Efe 4:6 List do Efezjan 4:7 Efe 4:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz każdemu znas dana łaska wedle miary daru Christusowego.
2.WUJEK.1923Lecz każdemu z nas dana jest łaska wedle miary daru Chrystusowego.
3.RAKOW.NTLecz każdemu z nas dana jest łaska wedle miary daru Christusowego;
4.GDAŃSKA.1881Lecz każdemu z nas dana jest łaska według miary daru Chrystusowego.
5.GDAŃSKA.2017A każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa.
6.JACZEWSKIKażdemu przecież z nas dał Chrystus oddzielną łaskę, a to wedle woli swojej
7.SYMONAle każdemu z nas dana jest łaska wedle miary daru Chrystusowego.
8.MARIAWICIAle każdemu z nas dana jest łaska według miary daru Chrystusowego.
9.DĄBR.WUL.1973A każdemu z nas dana jest łaska według miary daru Chrystusowego.
10.DĄBR.GR.1961A każdemu z nas dana jest łaska według miary daru Chrystusowego.
11.TYSIĄCL.WYD5Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego.
12.BRYTYJKAA każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego.
13.POZNAŃSKAKażdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego.
14.WARSZ.PRASKAKażdy zaś z nas otrzymał jakąś szczególną łaskę jako dar udzielony mu przez Chrystusa,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A każdemu jednemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdemu zaś spośród nas została dana łaska zgodnie z miarą ustaloną przez Chrystusa.
17.TOR.PRZ.A każdemu z nas z osobna została dana łaska według miary daru Chrystusa.