« Efe 4:7 List do Efezjan 4:8 Efe 4:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego mówi: Wstąpiwszy na wysokość wziął wpojmanie płon, dał dary ludziom.
2.WUJEK.1923Dlatego mówi: Wstąpiwszy na wysokość, wiódł więźnie poimane, i dał dary ludziom.
3.RAKOW.NTDla tego mówi: Wstąpiwszy na wysokość, zagnał w niewolą pojmanie, i dał datki ludziam.
4.GDAŃSKA.1881Dlatego Pismo mówi: Wstąpiwszy na wysokość, wiódł pojmanych więźni i dał dary ludziom.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego Pismo mówi: Wstąpiwszy na wysokość, poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary.
6.JACZEWSKIi odpowiednio do tego, co rzeczono: Wstępując w górę, dał wolność wszystkim, ubogacił ludzi darami.
7.SYMONDlatego mówi Pismo: Wstąpił na wysokość, powiódł z sobą jeńców, rozdał dary ludziom.
8.MARIAWICIDlatego mówi: Wstąpiwszy na wysokość, wiódł pojmanych więźniów, dał dary ludziom.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego powiada (Pismo): Wstąpiwszy na wysokość wywiódł więźniów pojmanych i ludzi darami obdarzył.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego powiada (Pismo): Wstąpiwszy na wysokość wywiódł więźniów pojmanych i ludzi darami obdarzył.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego mówi Pismo: Wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary.
12.BRYTYJKADlatego powiedziano:Wstąpiwszy na wysokość, Powiódł za sobą jeńców I ludzi darami obdarzył.
13.POZNAŃSKADlatego mówi Pismo: "Wstępując na wysokości, powiódł z sobą jeńców, rozdał ludziom dary".
14.WARSZ.PRASKAzgodnie z tym, co mówi Pismo: Kiedy wstąpił na wysokości, zabrał ze sobą więźniów i rozdał ludziom swe dary.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego Pismo mówi: Wstąpiwszy na wysokość, wziął do niewoli jeńców, dał ludziom dary.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego powiedziano: Wstąpił na wysokość, powiódł za sobą jeńców, rozdał ludziom dary.
17.TOR.PRZ.Dlatego mówi: Wstępując na wysokość, powiódł za sobą pojmanych jeńców i dał ludziom dary.