« Efe 6:12 List do Efezjan 6:13 Efe 6:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego weźmicie nasię, wszytkę zbroję Bożą, abyście mogli przeciwko stać wdzień złośliwy, i wszytko wykonawszy stać.
2.WUJEK.1923A przetóż weźcie zupełną zbroję Bożą, abyście mogli sprzeciwić się w dzień zły i w wszystkiem doskonali stać.
3.RAKOW.NTA przetoż weźmcie zupełna zbroję Bożą, abyście mogli zastawić się w on dzień zły, i wszytko sprawiwszy stanąć.
4.GDAŃSKA.1881A przetoż weźmijcie zupełną zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły, a wszystko wykonawszy, ostać się.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się.
6.JACZEWSKII dla tego też powtarzam: przywdziejcie na się zbroję Bożą, abyście się pokusie oprzeć zdołali, i we wszystkiem doskonałymi byli.
7.SYMONPrzetoż weźmijcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły, a zaopatrzeni we wszystko, dotrzymali pola.
8.MARIAWICIPrzeto weźmijcie na siebie zbroję Bożą, żebyście się mogli sprzeciwić w dzień zły i we wszystkich rzeczach doskonali stać.
9.DĄBR.WUL.1973Przeto przyobleczcie się w zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dzień zły i wypełniwszy wszystko, ostać się.
10.DĄBR.GR.1961Przeto przyobleczcie się w zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w zły dzień, i wypełniwszy wszystko, ostać się.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko.
12.BRYTYJKADlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się.
13.POZNAŃSKADlatego włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście mogli w złym dniu stawić opór, a pokonawszy wszystko, ostać się zwycięsko.
14.WARSZ.PRASKADlatego okryjcie się dokładnie zbroją Bożą, abyście, gdy nadejdzie ów dzień zły, mogli odeprzeć zwycięsko [ataki zła] i ostać się zwyciężywszy wszystko.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przez to weźcie pełną zbroję Boga, abyście mogli walczyć w złym czasie, wszystko dokonać oraz stać mocno.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko.
17.TOR.PRZ.Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły, a po wykonaniu wszystkiego stać niewzruszenie .