« Efe 6:14 List do Efezjan 6:15 Efe 6:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Obuwszy nogi w nagotowaniu wesołego poselstwa pokoju.
2.WUJEK.1923I obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju:
3.RAKOW.NTI obuwszy nogi w gotowość Ewanieliey pokoju;
4.GDAŃSKA.1881I obuwszy nogi w gotowość Ewangielii pokoju.
5.GDAŃSKA.2017I obuwszy nogi w gotowość ewangelii pokoju.
6.JACZEWSKIbądźcie gotowi stanąć w obronie Ewangelii, która jednoczy nas z Bogiem.
7.SYMONi obuwszy nogi w gotowość Ewangelji pokoju:
8.MARIAWICIi mając obute nogi w gotowość Ewangelii pokoju,
9.DĄBR.WUL.1973a nogi obuwszy w gotowość Ewangelii pokoju.
10.DĄBR.GR.1961a nogi obuwszy w gotowość Ewangelii pokoju.
11.TYSIĄCL.WYD5a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju.
12.BRYTYJKAI obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju,
13.POZNAŃSKAa na nogi obuwie dla gotowości (niesienia) ewangelii o pokoju.
14.WARSZ.PRASKAa nogi obujcie w gotowość głoszenia Dobrej Nowiny pokoju.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz obujcie nogi w gotowość służenia Ewangelii pokoju.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITobuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju.
17.TOR.PRZ.A nogi obute w gotowość przynoszenia ewangelii pokoju,