« Efe 6:16 List do Efezjan 6:17 Efe 6:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Też przyłbicę zbawienia przyjmiecie, i miecz duchowny, to jest, słowo Boże.
2.WUJEK.1923I przyłbicę zbawienia weźmijcie i miecz ducha, (które jest słowo Boże).
3.RAKOW.NTI przyłbicę zbawienia przyjmicie, i on miecz ducha, który jest słowo Boże.
4.GDAŃSKA.1881Przyłbicę też zbawienia weźmijcie i miecz Ducha, który jest słowo Boże!
5.GDAŃSKA.2017Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże;
6.JACZEWSKIa słowo Boże niech wam będzie jako przyłbica i miecz Ducha świętego.
7.SYMONweźmijcie też, przyłbicę zbawienia, i miecz ducha (którym jest słowo Boże)
8.MARIAWICIWeźmijcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże,
9.DĄBR.WUL.1973Przyodziejcie też przyłbicę zbawienia i weźmijcie miecz ducha (którym jest słowo Boże),
10.DĄBR.GR.1961Przyodziejcie też przyłbicę zbawienia i weźcie miecz ducha (którym jest słowo Boże),
11.TYSIĄCL.WYD5Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże -
12.BRYTYJKAWeźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.
13.POZNAŃSKAWeźcie przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, to znaczy słowo Boże.
14.WARSZ.PRASKA[Na głowę] załóżcie hełm zbawienia, [do ręki] weźcie miecz Ducha, to jest słowo Boże.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Weźcie też hełm zbawienia i sztylet Ducha to jest Słowo Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZałóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz Ducha, którym jest słowo Boga.
17.TOR.PRZ.I weźcie hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże,