« Efe 6:17 List do Efezjan 6:18 Efe 6:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przez wszelką modlitwę i proźbę modlący się na wszelki czas wduchu; i na to czując, we wszelkiem trwaniu i modleniu za wszytki święte.
2.WUJEK.1923W każdej modlitwie i prośbie modląc się na każdy czas w duchu i w nim czując z wszelką ustawicznością i prośbą za wszystkie święte:
3.RAKOW.NTW każdej modlitwie, i prośbie, modląc się na każdy czas w duchu, i na to samo czując w każdym naleganiu i prośbie za wszytkie święte,
4.GDAŃSKA.1881W każdej modlitwie i w prośbie modląc się na każdy czas w duchu, i około tego czując ze wszelką ustawicznością i z prośbą za wszystkich świętych,
5.GDAŃSKA.2017We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych;
6.JACZEWSKIMódlcie się zawsze. Modlitwa wasza niech będzie z natchnienia Ducha świętego: a módlcie się zawsze za wszystkich braci,
7.SYMONze wszelką modlitwą i błaganiem, modląc się każdego czasu w duchu: i w tym celu czuwając ze wszelką wytrwałością, i prosząc za wszystkich świętych:
8.MARIAWICIprzez wszelką modlitwę i prośbę modląc się w każdym czasie w Duchu i w Nimże czuwając z wszelką pilnością i na modlitwie za wszystkich Świętych
9.DĄBR.WUL.1973a w każdej modlitwie i w prośbie zanosząc błaganie w duchu w każdym czasie. Dlatego czuwajcie z całą wytrwałością, błagając za wszystkich świętych
10.DĄBR.GR.1961a w każdej modlitwie i w prośbie zanosząc błaganie w duchu w każdym czasie. Dlatego czuwajcie z całą wytrwałością błagając za wszystkich świętych
11.TYSIĄCL.WYD5wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych
12.BRYTYJKAW każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych
13.POZNAŃSKAPrzy wszelkiej sposobności, w każdej prośbie o pomoc módlcie się do Ducha (Świętego). I tak czuwajcie z całą wytrwałością w modlitwie błagalnej za wszystkich świętych
14.WARSZ.PRASKAWszystko to czyńcie modląc się i prosząc Boga o pomoc. Módlcie się zresztą nieustannie, poddając się działaniu Ducha [Świętego]. Bądźcie bardzo czujni i módlcie się za wszystkich wiernych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wśród każdego uwielbienia i prośby, w każdym czasie módlcie się w Duchu, i przez to czuwajcie we wszelkiej wytrwałości oraz błaganiu za wszystkich świętych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w Duchu, bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi.
17.TOR.PRZ.W każdej modlitwie i prośbie, modląc się w każdym czasie w Duchu i w tym celu czuwając z całą niezłomnością trwania i prośbą za wszystkich świętych,