« Efe 6:19 List do Efezjan 6:20 Efe 6:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Za którą poselstwo sprawuję włańcuchu, abym bezpiecznie mówił o niej, jako mi trzeba mówić.
2.WUJEK.1923Dla któréj poselstwo sprawuję w łańcuchu, tak żebym o nie śmiały był, jako mi mówić potrzeba.
3.RAKOW.NTZa którą poselstwo sprawuję w łańcuchu, abym o niej beśpiecznie mówił, jako potrzeba mi mówić.
4.GDAŃSKA.1881Dla której poselstwo sprawuję w łańcuchu, abym w nim bezpiecznie mówił, jako mi mówić potrzeba.
5.GDAŃSKA.2017Dla której sprawuję poselstwo w łańcuchach, abym o niej odważnie mówił, tak jak powinienem mówić.
6.JACZEWSKIdla której teraz w więzach jestem. Módlcie się, powtarzam, abym mógł ją tak opowiadać, jakiem to powinien.
7.SYMONdla której poselstwo sprawuję w okowach; tak, iżbym z odwagą zastawiał się za nią, i mówił, jako mi mówić potrzeba.
8.MARIAWICIdla której jestem posłem w tym łańcuchu, żebym w nim śmiało, tak jako mi potrzeba, mówił.
9.DĄBR.WUL.1973Dla niej to poselstwo sprawuję w okowach, tak żebym też o niej z odwagą mówił, jak należy.
10.DĄBR.GR.1961Dla niej to poselstwo sprawuję w okowach, tak, żebym też o niej z odwagą mówił, jak należy.
11.TYSIĄCL.WYD5dla której sprawuję poselstwo jako więzień - żebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem.
12.BRYTYJKADla której poselstwo, sprawuję w więzach, abym ją mógł ż odwagą zwiastować, jak to czynić winienem.
13.POZNAŃSKAdla której sprawuję poselstwo jako więzień, abym mógł ją głosić jawnie, jak do tego jestem zobowiązany.
14.WARSZ.PRASKADla niej to właśnie spełniam jakby poselstwo, pozostając teraz w więzach. Módlcie się więc, abym mógł głosić ją swobodnie, jak powinienem to czynić.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.dla której jestem posłem w kajdanach, i bym otwarcie w niej powiedział, co mi potrzeba powiedzieć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZe względu na nią działam jako poseł w kajdanach i chcę ją głosić śmiało - tak, jak powinienem.
17.TOR.PRZ.Z powodu której sprawuję poselstwo w więzach, abym o niej mówił śmiało, jak mówić mi trzeba.