« Efe 6:5 List do Efezjan 6:6 Efe 6:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie wedle ocznej służby, jako ludziom ugadzając, ale jako niewolnicy Christusowi, czyniąc wolą Bożą zdusze.
2.WUJEK.1923Nie na oko służąc, jakoby ludziom się podobając, ale jako słudzy Chrystusowi, czyniąc wolą Bożą z serca:
3.RAKOW.NTNie według służby na oko, jakoby ludziam się podobający, ale jako słudzy Christusowi, czyniąc wolą Bożą z dusze.
4.GDAŃSKA.1881Nie na oko służąc, jako ci, którzy się ludziom podobać chcą, ale jako słudzy Chrystusowi, czyniąc z duszy wolę Bożą.
5.GDAŃSKA.2017Nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą podobać się ludziom, lecz jak słudzy Chrystusa, czyniąc wolę Boga z serca;
6.JACZEWSKINie dla oka im służcie; nie tak, aby się tylko ludziom podobać: ale z całą szczerością spełniajcie wolę Bożą, jakobyście samemu Chrystusowi służyli.
7.SYMONNie na oko służąc, jako ci, którzy chcą ludziom się podobać, ale jako słudzy Chrystusowi, czyniąc wolę Bożą z serca:
8.MARIAWICInie służąc tylko dla oka, jako ci, którzy się ludziom chcą podobać, ale jako słudzy Chrystusowi, czyniąc wolę Bożą z chęci,
9.DĄBR.WUL.1973nie służąc tylko pozornie, aby się ludziom podobać, ale jako słudzy Chrystusowi wolę Bożą wypełniając z serca.
10.DĄBR.GR.1961służąc nie tylko pozornie, aby się ludziom podobać, ale jak słudzy Chrystusowi, wolę Bożą wypełniając z serca.
11.TYSIĄCL.WYD5nie służąc tylko dla oka, by ludziom się podobać, lecz jako niewolnicy Chrystusa, którzy z duszy pełnią wolę Bożą.
12.BRYTYJKANie pełniąc służby dla oka, jako byście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy,
13.POZNAŃSKANie służcie im dla oka i dla ludzkiej pochwały, lecz jako niewolnicy Chrystusa, którzy świadomie pełnią wolę Bożą.
14.WARSZ.PRASKAPostępujcie tak nie tylko dlatego, by przypodobać się ludziom, lecz by pokazać, że jesteście niewolnikami Chrystusowymi, pełniącymi ze szczerego serca wolę Bożą.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie przez służbę dla oka, jak chcący się przypodobać ludziom, ale jak słudzy Chrystusa, co z duszy czynią wolę Boga;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzyńcie to nie na pokaz, jak ci, którzy chcą się im przypodobać, lecz jak prawdziwi słudzy Chrystusa, pełniący wolę Boga z całej duszy.
17.TOR.PRZ.Nie dla oka służąc, jak ci, którzy chcą się przypodobać ludziom, ale jako niewolnicy Chrystusa, czyniąc z głębi duszy wolę Boga,