« 5Moj 16:14 5 Księga Mojżeszowa 16:15 5Moj 16:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Siedm dni Panu, Bogu twemu, święta obchodzić będziesz na miejscu, które obierze Pan, i błogosławić ci będzie Pan, Bóg twój, we wszech urodzajach twoich, i we wszelkiéj sprawie rąk twoich, i będziesz w radości.
2.GDAŃSKA.1881Przez siedem dni będziesz obchodził święto uroczyste Panu, Bogu twemu, na miejscu, które obierze Pan, gdyć błogosławić będzie Pan, Bóg twój, we wszystkich urodzajach twoich, i we wszelkiej pracy rąk twoich; a tak będziesz wesół.
3.GDAŃSKA.2017Przez siedem dni będziesz obchodził uroczyste święto dla PANA, swego Boga, w miejscu, które PAN wybierze, gdyż PAN, twój Bóg, będzie cię błogosławił we wszystkich twoich zbiorach i w każdej pracy twoich rąk; i będziesz pełny radości.
4.CYLKOWSiedm dni świętuj Wiekuistemu, Bogu twojemu, na tém miejscu, które wybierze Wiekuisty; gdyż błogosławić ci będzie Wiekuisty, Bóg twój, we wszystkich plonach twoich, i w każdem dziele rąk twoich, a będziesz zawsze wesół.
5.KRUSZYŃSKIBędziesz obchodził święto przez siedm dni ku czci Jahwe, Boga twego, na miejscu, które Bóg wybierze, albowiem Jahwe, Bóg twój, będzie ci błogosławił we wszystkich zbiorach twoich i w każdem poczynaniu ręki twojej, i będziesz tylko oddany radości.
6.MIESESPrzez dni siedem [tych] obchodził będziesz święto [pielgrzymowe] dla [ku czci] Boga twojego Wiekuistego w miejscowości owej, którą wybierze Wiekuisty, skoro będzie błogosławił tobie Bóg twój Wiekuisty we wszystkich plonach twoich i we wszystkich poczynaniach twoich, – i będziesz [wówczas] tylko wesół.
7.TYSIĄCL.WYD5Przez siedem dni będziesz świętować ku czci Pana, Boga swego, w miejscu, które sobie obierze Pan, za to, że ci błogosławi Pan, Bóg twój, we wszystkich twoich zbiorach, w każdej pracy twych rąk, abyś był pełen radości.
8.BRYTYJKAPrzez siedem dni będziesz świętował na cześć Pana, Boga twego, na miejscu, które Pan wybierze, gdyż błogosławić ci będzie Pan, Bóg twój, we wszystkich twoich plonach i w każdym dziele twoich rąk, i będziesz prawdziwie radosny.
9.POZNAŃSKAPrzez siedem dni będziesz świętował na cześć twego Boga, Jahwe, na tym miejscu, które Jahwe obierze. Albowiem Bóg twój, Jahwe będzie ci błogosławił we wszystkich twych zbiorach i we wszystkich pracach twych rąk, abyś doznał pełnej radości!
10.WARSZ.PRASKABędziecie obchodzili to święto przez siedem dni na cześć Jahwe, waszego Boga, na miejscu, które wybierze sobie Jahwe, gdyż to Jahwe, twój Bóg, będzie ci błogosławił we wszystkich twoich zbiorach oraz w pracy rąk twoich, abyście byli pełni radości.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Siedem dni świętuj dla WIEKUISTEGO, twojego Boga, na tym miejscu, które wybierze WIEKUISTY; gdyż WIEKUISTY, twój Bóg, będzie ci błogosławił we wszystkich twoich plonach i w każdym dziele twych rąk, i będziesz zawsze wesoły.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzez siedem dni będziesz świętował na cześć PANA, twojego Boga, w miejscu, które wybierze PAN. PAN, twój Bóg, błogosławić ci bowiem będzie we wszystkich twoich plonach i w każdym dziele twoich rąk - i będziesz prawdziwie radosny!