« 5Moj 34:11 5 Księga Mojżeszowa 34:12 Joz 1:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi wszytkę rękę mocną, i wszytki dziwy wieliki, jeż to czynił Mojżesz przed wszytkim Israhelem.
2.WUJEK.1923(34:13) I wszelaką rękę mocną, i dziwy wielkie, które czynił Mojżesz przed wszystkim Izraelem.
3.GDAŃSKA.1881Także we wszystkich sprawach ręki możnej, i we wszystkich postrachach wielkich, które czynił Mojżesz przed oczyma wszystkiego Izraela.
4.GDAŃSKA.2017I we wszystkich sprawach potężnej ręki, i w całej wielkiej grozie, którą Mojżesz wywołał na oczach całego Izraela.
5.CYLKOWJak ze względu na wszystką siłę przemożną, i na wszystkie czyny wspaniałe i wielkie, które spełnił Mojżesz w oczach całego Israela.
6.KRUSZYŃSKIani co do całej ręki przemożnej i wszystkich tych rzeczy strasznych i wielkich, jakie Mojżesz uczynił przed oczyma całego Izraela.
7.MIESES– i co do całej [działalności] potężnej mocy, jak i olbrzymiej grozy, zjawisk wszystkich, których Mojżesz dokonywał wobec wszystkich [Synów] Izraela.
8.TYSIĄCL.WYD5ani równy mocą ręki i całą wielką grozą, jaką wywołał Mojżesz na oczach całego Izraela.
9.BRYTYJKAI przez wszystkie przejawy mocy, i wszystkie wspaniałe i wielkie czyny, jakich Mojżesz dokonał na oczach całego Izraela.
10.POZNAŃSKABo rzeczywiście ręką możną i z niesłychaną mocą działał Mojżesz na oczach całego Izraela.
11.WARSZ.PRASKAJego też obdarzył potężną prawicą i sprawił, że dokonał Mojżesz tylu rzeczy, tak ogromnych i strasznych, na oczach całego Izraela.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.jak i ze względu na całą przemożną siłę oraz na wszystkie wspaniałe i wielkie czyny, które Mojżesz spełnił na oczach całego Israela.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWyraziło się to także w przeróżnych przejawach mocy i w całym budzącym lęk dziele, którego Mojżesz dokonał na oczach całego Izraela.