« 5Moj 34:2 5 Księga Mojżeszowa 34:3 5Moj 34:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬a❭ ku południowej stronie a do szyrokości pola Jerycho miasta palmowego aż do Segor,
2.WUJEK.1923I stronę południową, i szerokość pola Jerycha, miasta palm aż do Segor.
3.GDAŃSKA.1881I stronę południową, i równinę doliny Jerycha, miasta osadzonego palmami, aż do Segor.
4.GDAŃSKA.2017I stronę południową, i równinę doliny Jerycha, miasta palm aż po Soar.
5.CYLKOWI Południe, i obwód doliny Jerecho, miasta palm, aż do Coar.
6.KRUSZYŃSKINegeb, okręg Jordanu, dolinę Jerycha - miasta palm aż do Coar.
7.MIESESNegeb, oraz Równinę Doliny pod Jerychem [Kikkar Bik’at Jěrēchō], miastem palm, aż do Cōaru, –
8.TYSIĄCL.WYD5Negeb, okolicę doliny koło Jerycha, miasta palm, aż do Soaru.
9.BRYTYJKAI Negeb, i obwód doliny Jerycha, miasta palm, aż po Soar.
10.POZNAŃSKANegeb i okrąg [Jordanu], oraz nizinę Jerycha - miasta palm, aż po Coar.
11.WARSZ.PRASKANegeb, okolice położone wzdłuż Jordanu, dolinę Jerycha, czyli Miasta Palm, aż do Soaru.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto Południe i obwód doliny Jerycho – miasta palm, aż do Coar.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNegeb i dolinę Jerycha, Miasto Palm - aż po Soar.